Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPenerbitan dan Seni Grafik

BAHAGIAN PENERBITAN DAN SENI GRAFIK

Terdapat beberapa unit dibawah Bahagian Penerbitan dan Seni Grafik iaitu:-

  • Unit Penerbitan Inggeris I
  • Unit Penerbitan Inggeris II
  • Unit Penerbitan Melayu
  • Unit Penerbitan Khas
  • Unit Seni Grafik
  • UNIT PENERBITAN INGGERIS I, II DAN KHAS - Unit-unit ini berperanan dalam menerbitkan buku-buku dan majalah dalam Bahasa Inggeris untuk bacaan dan rujukan para pembaca dalam dan luar negeri. Buku-buku yang diterbitkan akan mengetengahkan dasar, matlamat dan aspirasi negara untuk mencapai hala tuju Wawasan Brunei 2035. Menyebarluaskan peranan dan usaha kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dengan perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan dalam pelbagai bidang terutamanya dalam bidang ekonomi, pembangunan, pendidikan, alam sekitar dan seumpamanya.
  • UNIT PENERBITAN MELAYU - Unit ini bertanggungjawab untuk menerbitkan buku-buku dalam versi Melayu yang mencemerlangkan imej Raja, negara dan kerajaan; seperti Titah, Sabda, Kompilasi Sabda Anakanda, Haluan, Tetamu Negara, Lawatan Negara, Brunei Darussalam Negaraku, Kompilasi Cerpen, Khutbah Juma’at dan juga Warta Penerangan (diterbitkan bulanan dari bulan Januari-Disember).
  • Sebahagian buku-buku tersebut dicetak dan sebahagian lagi diupload dalam Laman Sesawang Jabatan Penerangan.

UNIT SENI GRAFIK - Unit ini berperanan dalam mereka letak buku-buku terbitan Melayu, Inggeris 1, Inggeris 2 dan Khas.