Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Seni Grafik

BIL

BAHAGIAN/ UNIT/ CAWANGAN / MEJA

UNIT SENI GRAFIK (USG)

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

1

Unit ini berperanan dalam mereka letak buku-buku terbitan Melayu, Inggeris 1 dan Inggeris 2.

 

Merekaletak bahan-bahan terbitan Penerbitan Melayu:

 • Himpunan Titah
 •  Himpunan Sabda
 •  Kompilasi Sabda Anakanda
 •  Haluan
 •  Brunei Darussalam Negaraku
 •  Lawatan Negara
 •  Tetamu Negara
 •  Khutbah Jumaat
 •  Kompilasi Rencana Kenali Negara Kitani
 •  Sejarah Kampung di Mukim
 • Wawasan Brunei 2035
 • Pencapaian Brunei Tahunan
 •  Warta Penerangan (12 keluaran)
 • Buku berkala (tertakluk pada permintaan)

 

Merekaletak bahan-bahan terbitan Penerbitan Inggeris 1:

 • Akhbar ‘Brunei Darussalam Newsletter’
 • Majalah ‘Brunei Today’
 • Buku ‘Brunei in Seconds’
 • Buku ‘Social Customs and Courtesies of Brunei Darussalam’

 

Merekaletak bahan-bahan terbitan Penerbitan Inggeris 2:

 • Brunei Darussalam Annual Report.
 • Brunei in Brief.
 • Traditional Handicrafts of Brunei Darussalam.
 • Brunei Darussalam Newsletter.

2

Unit ini juga berperanan dalam mereka poster-poster acara-acara seperti:

 • Poster Hari Kebangsaan (Menaikkan bendera dan Induk)
 • Poster Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam (Semarak menaikkan bendera, Induk, acara ramah mesra Hari Keputeraan dan majlis poster sembahyang fardhu magrib dan ishak).
 • Poster Regatta.
 • Poster Majlis Ilmu (Induk dan seminar).
 • Poster Hari Keluarga Kebangsaan.
 • Poster Perarakan Maulud Nabi.
 • Poster Menteri-Menteri Kabinet.
 • Poster Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
 • Poster Majlis Tedarus dan Khatam alquran bagi Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Jabatan dibawahnya.
 • Poster dalam Jabatan.
 • Poster luar Jabatan

3

Unit ini juga berperanan mengeluarkan setiap tahun kalendar Jabatan Penerangan. (Dinding, meja dan planner).

4

Projek dalam Jabatan.

 • Cendera hati.
 • Pas.
 • Sijil.
 • Kain rentang.
 • LED screen.


Pegawai dan Kakitangan

PSG (Kg) KHAIRUL SHAHARIM BIN HJ ABDUL GHAFOR.jpg

Awang  Khairul Shaharim bin Haji Abdul Ghafor

Pereka Tingkat II

shaharim.ghafor@information.gov.bn

2383400

ITM (At) AMDELAH BIN HAJI TUJOH.jpg

Awang Amdelah bin Haji Tujoh

Pereka Tingkat III

amdelah.tujoh@information.gov.bn

2383400

PSG (Ahi) HAIRUN NADHIR BIN ISMAIL.jpg

Awang Hairun Nadhir bin Ismail

Pembantu Pelukis

nadhir.Ismail@information.gov.bn

2383400