Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Penerbitan Melayu

BIL

BAHAGIAN/ UNIT/ CAWANGAN / MEJA

UNIT PENERBITAN MELAYU

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

1

Menerbitkan bahan-bahan terbitan jabatan seperti

 • Himpunan Titah
 • Himpunan Sabda
 • Kompilasi Sabda Anakanda
 • Haluan
 • Brunei Darussalam Negaraku
 • Lawatan Negara
 • Tetamu Negara
 • Khutbah Jumaat
 • Kompilasi Rencana Kenali Negara Kitani
 • Sejarah Kampung di Mukim
 • Wawasan Brunei 2035
 • Pencapaian Brunei Tahunan
 • Warta Penerangan (12 keluaran)
 • Buku berkala (tertakluk pada permintaan)

2

Mengkompilasi bahan-bahan terbitan untuk dibukukan (Termasuk terbitan lama)

3

Menyemak dan menyunting bahan-bahan terbitan

4

Merekaletak bahan-bahan terbitanPegawai dan Kakitangan


PSG (Ri) HAJAH ROSIDAH BINTI HAJI ISMAIL.jpg


​Dayang Hajah Rosidah binti Haji Ismail

Pegawai Penerangan

rosidah.ismail@information.gov.bn

2383400

PSG (BR) ABU BAKAR BIN HJ ABD RAHMAN.jpg

Awang Abu Bakar Bin Haji Abd Rahman

Penolong Penyunting Tingkat II

abubakar.rahman@information.gov.bn

2383400

PSG (Za) ZAWIYATUN NI'MAH BINTI MOHAMAD AKIR.jpg

Dayang Zawiyatun Ni'mah binti Mohamad Akir 

Penolong Penyunting Tingkat II

nimah.akir@information.gov.bn

2383400

PSG (Rmn) RAMLAH BINTI MD NOR.jpg


​Dayang Ramlah binti Md. Noor

Penyemak

ramlah.noor@information.gov.bn

2383400