Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPublic Relations Officers of Ministries and Departments

​​​JABATAN PERDANA MENTERI / PRIME MINISTER'S OFFICE​​
BILKMT/JBTNNAMAJAWATANEMAIL
1.JABATAN PERDANA MENTERIDAYANG AKIDAHAMALINA BINTI AWANG MD YA'AKUBPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMamalina.yaakub@jpm.gov.bn
2.JABATAN PERDANA MENTERIDAYANG RAHIMAH BINTI HAJI BADARPEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TINGKAT Irahimah.badar@jpm.gov.bn
3.JABATAN PENERANGANDAYANG NUR ZAHIRAH BINTI HAJI OSMANPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT Inurzahirah.osman@information.gov.bn

4.PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEIASP ZAMRI SALLEH BIN HAJI MAHMUDPERHUBUNGAN AWAM POLISzamri.mahmud@police.gov.bn

5.JABATAN PERKHIDMATAN AWAMDAYANG SITI REYHANAH BINTI HAJI YAKOBPEGAWAI PENYELIDIKreyhanah.yakob@psd.gov.bn
6.JABATAN PERKHIDMATAN AWAMDAYANG NUR BAZILAH BINTI HAJI ISMAILPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1nurbazilah.ismail@psd.gov.bn
7.JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEIAWANG HIRYANDY @ MUHAMMAD MAHDI BIN HAJI MD YASSINPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMmahdi.yassin@rtb.gov.bn
8.INSTITUT PERKHIDMATAN AWAMAWANG NORAZLEE BIN HAJI RAMLEEPEGAWAI LATIHAN KANANnorazlee.ramlee@ipa.gov.bn
9.INSTITUT PERKHIDMATAN AWAMDAYANG HAJAH RABI'ATUL HIBRIYAH BINTI HAJI KAMISPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMrabiatul.kamis@ipa.gov.bn
10.JABATAN MUFTI KERAJAANDAYANG NAD'YA FAROAH BINTI HAJI SAIDPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMnadya.said@mufti.gov.bn
11.JABATAN MUFTI KERAJAANAWANG RAWANDI RAFIE BIN HJ YAHYAPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1rawandi.yahya@mufti.gov.bn
12.JABATAN ADAT ISTIADAT NEGARAAWANGKU MD NORHAMADI BIN PENGIRAN AHMADPEGAWAI ADAT ISTIADATnoorhamaddi.ahmad@adat- istiadat.gov.bn
13.JABATAN MAJLIS MESYUARATDAYANG SITI AJEERAH BINTI NAJIB @ JUVINA AIMI BINTI NAJIPPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMajeerah.najib@jmm.gov.bn
14.JABATAN KEHAKIMAN NEGARADAYANG SUZUNAH @ SUZANAH BINTI HJ SULAIMANPEGAWAI PENTADBIR KEHAKIMANsuzanah.sulaiman@judicial.gov.bn
15.JABATAN KEHAKIMAN NEGARADAYANG ADI ZUHAILAH BINTI JUMATPENOLONG PEGAWAI LATIHANzuhailah.jumat@judicial.gov.bn
16.PEJABAT PEGUAM NEGARADAYANG SALVIANA BINTI ROZINIPENGAMAL PERHUBUNGAN AWAMsalviana.rozini@agc.gov.bn
17.MSDAWANG ROSHDI BIN BAHRINPENOLONG PEGAWAI PERKHIDMATAN PENGURUSANroshdi.bahrin@msd.gov.bn
18.MSDDAYANG NORIZZAH BINTI SAUGIPENOLONG PENTADBIRnorizzah.saugi@msd.gov.bn
19.TENAGADAYANG FARAHANA BINTI ANCHONGPEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TKT.IIfarahana.anchong@me.gov.bn
20.TENAGADAYANG NUR HIDAYATI BINTI HAJI HARITH @ HARISPEGAWAI PROJEKhidayati.harith@me.gov.bn
21.JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIKAWANG ABDUL HAKIM BIN KAMARUL ARIFFIN PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMhakim.ariffin@des.gov.bn
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN / MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS ​
22.KKBSDAYANGKU HAFIZATUL RAHMAANIAH BINTI PG HAJI YUNUSPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMhafizatul.yunus@kkbs.gov.bn
23.KKBSAWANGKU HUSSNI BIN PG HASSANPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMhussni.hassan@kkbs.gov.bn
24.JABATAN MUZIUM- MUZIUMDAYANG MARIANI BINTI HAJI ABU BAKARPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMmariani.bakar@muzium.gov.bn
25.JAPEMDAYANG NORZARIDAH BINTI HAJI ZAINALPEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKATnorzaridah.zainal@japem.gov.bn zaridahzainal96@gmail.com
26.JAPEMDAYANG NURUL AZIRAH BINTI MATASSIMPEMBANTU PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKATazirah.matassim@japem.gov.bn
27.JABATAN BELIA DAN SUKANDAYANG SUSIEYANTI BINTI HAMDIPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMsusieyanti.hamdi@belia-sukan.gov.bn
28.DEWAN BAHASA DAN PUSTAKADAYANG NOR RAFIDAH BINTI HAJI MOKHTARPEGAWAI BAHASArafidah.mokhtar@dbp.gov.bn
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN DAN INFO-KOMUNIKASI / MINISTRY OF TRANSPORT AND INFO- COMMUNICATION
29.UNIT PERHUBUNGAN KORPORATDAYANG MARSALINAWATI BINTI HAJI OMARALIPEGAWAI PEMASARANlinawati.omarali@mtic.gov.bn
30.UNIT PERHUBUNGAN KORPORATDK DEWI NAJAYATI BINTI PG HJ SHAHRIRPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TKT 1dewi.shahrir@mtic.gov.bn
31.JABATAN PERKHIDMATAN POSPENGIRAN HAJI HAIRUL AZMI BIN PENGIRAN HAJI MORNIPEGAWAI PEMASARANhairul.morni@post.gov.bn
32.JABATAN KAJICUACA BRUNEI DARUSSALAMDAYANG NADIAHTUL 'AFIFAH BINTI HAJI MOHD YASINPEGAWAI KAJICUACAafifah.yasin@met.gov.bn
33.PUSAT KEBANGSAAN E- KERAJAANSHELLEN KOH YI TIANPENJADUALshellen.koh@egc.gov.bn
34.PUSAT KEBANGSAAN E- KERAJAANDAYANG HANANI BINTI AJAKPENJADUALhanani.ajak@egc.gov.bn
35.PIHAK BERKUASA INDUSTRI TEKNOLOGI INFO-KOMUNIKASI (AITI)DAYANG HJH ISMAWATY BINTI HJ ISMAILPENGURUS KANANismawati.ismail@aiti.gov.bn
36.PIHAK BERKUASA INDUSTRI TEKNOLOGI INFO-KOMUNIKASI (AITI)PG ASRIN ARBI BIN PG DATO PADUKA HAJI SHARIFUDDINPEMANGKU PENGURUS, UNIT PERHUBUNGAN KORPORATasrin.sharifuddin@aiti.gov.bn
KEMENTERIAN PERTAHANAN / MINISTRY OF DEFENCE
37.MINDEFLEFTENAN KOLONEL (U) HASNUL ALWE BIN HAJI MATASSANJURUCAKAP/KETUA UNIT PERHUBUNGAN AWAM 
38.MINDEFDAYANG NOR IRRAFIDAH BINTI HAJI ISMAILPEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TINGKAT 1Irrafidah.ismail@mindef.gov.bn
39.MINDEFDAYANG SITI ZAHIRA BINTI HAJI AWANG ABU BAKARPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMzahira.bakar@mindef.gov.bn
KEMENTERIAN PENDIDIKAN / MINISTRY OF EDUCATION
40.MOEPENGIRAN MOHD HAZRINUDIN SHAH BIN PENGIRAN HAJI ZOHAINIPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM KANANhazrinudin.zohaini@moe.gov.bn
41.MOEDAYANG SITI NURZAIMAH ZAITUNAH BINTI HAJI ZAIMPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMnurzaimah.zaim@moe.gov.bn
42.MOEDAYANGKU SITI UMMIKALTHUM BINTI PENGIRAN HAJI MUHAMMADPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TKT. 1ummikalthum.muhammad@moe.gov.bn
43.MOEDAYANG AYU NORFADZILLAH BINTI HAJI KASIMPEGAWAI PELAJARANayu.kasim@moe.gov.bn
44.INSITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEIDAYANG HAJAH FARHANAH BINTI OKSW HAJI ABDULLAHPEGAWAI PELAJARAN / KETUA BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM & PEMASARANfarhanah.abdullah@moe.gov.bn farah_1511@yahoo.com
45.JABATAN SEKOLAH- SEKOLAHAWANG HAJI IRWAN BIN MAMUDINPENYELIA SEKOLAH - SEKOLAH DAERAHirwan.mamudin@moe.gov.bn
46.JABATAN SEKOLAH- SEKOLAHAWANG MOHAMMAD SUFERI BIN HAJI MD DAUDPENYELIA SEKOLAH SEKOLAH DAERAHsufri_daud@yahoo.com
47.UBDKENNY LIEW YEH PINGPENOLONG PENDAFTARkenny.liew@ubd.edu.bn
48.UBDDAYANG HAJAH NUAIRAH 'AFIIFAH BINTI HAJI ABDUL WAHABPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMafiifah.wahab@ubd.edu.bn
49.UNISSAAWANG HAJI MOHAMMAD YUNUS BIN HAJI METUSINKETUA BAHAGIAN/ UNIT HUBUNGAN HAL EHWAL ANTARABANGSAyunus@unissa.edu.bn
50.UNISSAAWANG HAJI SAMMALI BIN HAJI ADAMKETUA BAHAGIAN/ UNIT PERHUBUNGAN AWAMsomal_70@yahoo.com.sg
51.UTBDAYANG SITI ASMAHLATI BOLKINI BINTI A. HJ AHMADTIMBALAN PENGARAH PEJABAT PERHUBUNGAN AWAM DAN ANTARABANGSAasmah.ahmad@itb.edu.bn
52.UTBAWANG ASMAAL MUIZZ SALLEHHIN BIN HAJI MOHAMMAD SULTANPENSYARAH KANAN muizz.sultan@utb.edu.bn
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN / MINISTRY OF DEVELOPMENT
53.KEMENTERIAN PEMBANGUNANAWANG MUHAMMAD YUSUF BIN HAJI ABDUL RAHIMPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM KANANyusuf.rahim@mod.gov.bn
54.KEMENTERIAN PEMBANGUNANAWANG AZRI AL RASHID BIN HAJI AMIN AL RASHIDPEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TINGKAT IIazri.amin@mod.gov.bn
55.KEMENTERIAN. PEMBANGUNANAWANG MUHAMAD HAIRI BIN ABD HALIMPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TKT 1hairi.halim@mod.gov.bn
56.JABATAN KEMAJUAN PERUMAHANPENGIRAN NORHAMDIYAH BINTI PG AHMADPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TKT 1norhamdiyah.ahmad@hdd.gov.bn
57.JABATAN KERJA RAYADAYANG FARAH FADILAH BINTI HAJI ABDUL SHAMADPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMfarah.shamad@pwd.gov.bn
58.JABATAN KERJA RAYAAWANG AHMAD FAISAL BIN AWANG JUMATPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1faisal.jumat@pwd.gov.bn
59.JABATAN UKURDAYANG WILLYZA BIBIANA BINTI IBRAHIMJURUUKURwillyza.ibrahim@survey.gov.bn
60.JABATAN TANAHDAYANG NUR ZULFAH 'ATIQAH BINTI HAJI NORAZIMANPENOLONG PEGAWAI TANAHnurzulfah.noraziman@land.gov.bn
61.JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESAAWANG HAJI NORAIRWAN BIN HAJI ABD HAMIDPEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESAnorairwan.hamid@tcp.gov.bn
62.JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASIDAYANG RODZIAH BINTI HAJI ADNANPEGAWAI ALAM SEKITARrodziah.adnan@env.gov.bn
63.JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASIAWANG SHAH REZZA BIN NASARUDDINPEGAWAI ALAM SEKITAR 
KEMENTERIAN KEWANGAN & EKONOMI / MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMY
64.MOFEDAYANG HAJAH ROZAIDAH BIN HAJI ABDUL RAHMANPEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TINGKAT Irozaidah.rahman@mofe.gov.bn
65.MOFEDAYANG NOR FAZALINA BINTI HAJI ABDULLAHPENOLONG PENTADBIRfazalina.abdullah@mofe.gov.bn
66.MOFEDAYANG NURUL SYAHIDAH BINTI HAJI SHARINPENOLONG PEGAWAI KERJA TINGKAT Isyahidah.sharin@mofe.gov.bn
67.TAPDAYANG HASYIMAH ZAWANAH BINTI HAJI HASHIMPENGURUS UNIT KOMUNIKASIhasyimah.hashim@tap.com.bn
68.TAPDAYANG NUR HAMIZAH BINTI HAJI HANIPIAHPENOLONG PENGURUS UNIT KOMUNIKASInurhamizah.hanipiah@tap.com.bn
KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI / MINISTRY OF FOREGN AFFAIRS
69.MFADR. MOHAMAD AZMI BIN HAJI MOHAMADSETIAUSAHA KEDUAazmi.mohamad@mfa.gov.bn
KEMENTERIAN KESIHATAN / MINISTRY OF HEALTH
70.BAHAGIAN PERHUBUNGAN KORPORAT, JABATAN DASAR DAN PERANCANGANDAYANG ATHIRAH FAKHRIAH BINTI HAJI YUSSOFPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM KANANathirah.yussof@moh.gov.bn
71.BAHAGIAN PERHUBUNGAN KORPORAT, JABATAN DASAR DAN PERANCANGAN,AWANG MOHD FADZIL BIN ABDULLAHPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMfadzil.abdullah@moh.gov.bn
72.BAHAGIAN PERHUBUNGAN KORPORAT, JABATAN DASAR DAN PERANCANGANDAYANG NORADINA BINTI HAJI MUHAMMADPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1noradina.muhammad@moh.gov.bn
73.BAHAGIAN PERHUBUNGAN KORPORAT, JABATAN DASAR DAN PERANCANGANDAYANG HAJAH NUURUL HIDAYAH BINTI HAJI MOHD YUSSOFPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1nuurul.yussof@moh.gov.bn
74.BAHAGIAN PERHUBUNGAN KORPORAT, JABATAN DASAR DAN PERANCANGANDAYANG HAJAH SITI NORAHMAT BINTI HAJI NASIPPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1norahmat.nasip@moh.gov.bn
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI / MINISTRY OF HOME AFFAIRS
75.KHEDNAWANG HAJI SYAMSUL FIKRI BIN HAJI TAKONG

PENOLONG PEGAWAI KERJA 

TINGKAT I

syamsul.fikri@moha.gov.bn
76.JABATAN DAERAH BELAITAWANG HAJI RUMAIZI BIN HJ JUNAPENOLONG PEGAWAI KERJA TINGKAT IIrumaizi.juna@belait.gov.bn
77.JABATAN DAERAH TEMBURONGDAYANG ROSMARIA BINTI HAJI IBRAHIMPENOLONG PEGAWAI KERJA TINGKAT Irosmaria.ibrahim@temburong.gov.bn
78.JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWANAWANG AZIZ BIN TUAHPENOLONG PEGAWAI BANDARAN TKT IIaziz.tuah@bandaran-bsb.gov.bn
79.JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIADAYANG HJH NOOR DINA BINTI HJ ABD RAHMANPENOLONG PENTADBIRdina.rahman@bandaran-kb.gov.bn
80.JABATAN BANDARAN TUTONGAWANG HJ BAHRIN BIN HJ KAMISPENOLONG PENTADBIRbahrin.kamis@bandaran-tutong.gov.bn
81.JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAANDAYANG NORISMAHFADZALINA BINTI HAJI ISMAILKETUA PEGAWAI IMIGRESEN KANANismafadzalina_ismail@immigration.gov.bn
82.JABATAN BURUHDAYANG SITI SAMIAH BINTI HAJI ISMAILPENOLONG PEGAWAI KERJAsamiah.ismail@buruh.gov.bn
83.JABATAN PENJARAAWANG ILHAM BIN HAJI MOHAMEDPENOLONG PENGUASAilham.mohamed@prisons.gov.bn
84.JABATAN BOMBA DAN PENYELAMATASFR PG ALI RAHMAN BIN PG SALLEHKETUA PERHUBUNGAN AWAM HQpro@bomba.gov.bn
85.JABATAN BOMBA DAN PENYELAMATASFR ANDI KARMILA WATY BINTI HAJI ABDUL KARIMPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMpro@bomba.gov.bn
86.PUSAT PENGURUSAN BENCANA KEBANGSAANAWANG AKMAL BIN AJIPEGAWAI PENGURUSAN BENCANAakmal.aji@ndmc.gov.bn
87.PUSAT PENGURUSAN BENCANA KEBANGSAANDAYANG NUR AZIEMAH @ AAMAL BINTI AWANG SULAIMANPEGAWAI PENYELIDIK (I-ready)azie.ndmc@gmail.com
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA / MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
88.KHEUAWANG HAJI MOHAMMAD ALBI BIN HAJI IBRAHIMPEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS KANAN, KETUA BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM, ANTARABANGSA & MABIMSalbi.ibrahim@mora.gov.bn
89.KHEUDAYANG SITI HAZIZAH BINTI SALEHPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM KANANhazizah.saleh@mora.gov.bn
90.KHEUDAYANGKU NORASHIDAH BINTI PENGIRAN HAJI KASSIMPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TKT 1nor.kassim@mora.gov.bn
91.KHEUDK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PG HAJI ABD RAZAKPENOLONG PEGAWAI UGAMAummi.razak@mora.gov.bn
92.UNIT PERUNDANGAN ISLAMDAYANG SOFINA BINTI HAJI OSMANPEGAWAI UGAMAsofina.osman@mora.gov.bn
93.JABATAN MAJLIS UGAMA ISLAM BRUNEIAWANG HAJI ROMZI BIN HAJI GHANIPEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKATromzi_ghani@mora.gov.bn
94.JABATAN HAL EHWAL MASJIDAWANG HAJI NORAZALANY BIN HAJI MOHD YASSINPEGAWAI HAL EHWAL MASJID

 

norazalany.yassin@mora.gov.bn

 

KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN / MINISTRY OF PRIMARY RESOURCES AND TOURISM
95.KSSUPDAYANG FATIMAH BINTI HAJI HUSSEINPEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TINGKAT IFatimah.hussein@mprt.gov.bn
96.KSSUPDAYANG FATEN SALWATI BINTI MAHMUD SHAHRANIPEGAWAI PROJEKFaten.shahrani@mprt.gov.bn
97.JABATAN PERTANIANAWANG HAJI NOOR AZRI BIN HAJI MOHAMAD NOORAHLI KAJI PENYAKIT TUMBUHAN KANAN

azri.noor@agriculture.gov.bn

upa.jpt@agriculture.gov.bn

98.JABATAN PERTANIANDAYANG HJH ROSNANI BINTI HJ SAILIPEMBANTU PERTANIANrosnani.saili@agriculture.gov.bn upa.jpt@agriculture.gov.bn
99.JABATAN PERHUTANANDAYANG ROSLINAH BINTI HJ MOHSINPEGAWAI PERHUTANANroslinah.mohsin@forestry.gov.bn
100.JABATAN PERHUTANANDAYANG HAJAH NOOR SUAIDAH BINTI AWANG SILANPENYELIA PEJABATsuaidah.silan@forestry.gov.bn
101.JABATAN PERIKANANDAYANG RINAHWATI BINTI HAJI MASRIPENOLONG PEGAWAI PERIKANANrinahwati.masri@fisheries.gov.bn
102.JABATAN PERIKANANDAYANG HJH LELAWATI BINTI HAJI SAMANPENGAWAS KECILlelawati.saman@fisheries.gov.bn
103.JABATAN KEMAJUAN PELANCONGANMUHAMMAD NAZMI BIN MAHALIPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMnazmi.mahali@tourism.gov.bn
104. JABATAN KEMAJUAN PELANCONGANAWANG HAJI IZZUL HAFIZ BIN HAJI MORSHIDIPENOLONG PEGAWAI PELANCONGANhafiz.morshidi@tourism.gov.bn