Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPegawai Perhubungan Awam Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan

JABATAN PERDANA MENTERI / PRIME MINISTER'S OFFICE ​ ​ ​ ​
BILKMT/JBTNNAMAJAWATANEMAIL
1.    
JABATAN PERDANA MENTERIDAYANG NURBAZILAH @ SITI RAIHANAH BINTI TARIPPEGAWAI PENTADBIR TINGKAT I nurbazilah.tarip@pmo.gov.bn
2.       JABATAN PERDANA MENTERIZUL FAKHRI BIN MAIDYPENOLONG KETUA PENYUNTING BERITA DAN HAL EHWAL SEMASAzulfakhri.maidy@jpm.gov.bn
3.       PENERANGANDAYANG NORIAH BINTI HAJI ABD HAMIDPEGAWAI PENERANGANnoriah.hamid@information.gov.bn
4.       PENERANGANNUR ZAHIRAH HAJI OSMANPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT Inurzahirah.osman@information.gov.bn
5.       PASUKAN POLIS DI RAJA BRUNEIDSP AMIRUDDIN BIN HAJI TUNJANGPERHUBUNGAN AWAM POLISamiruddin.tunjang@police.gov.bn
6.       JABATAN PERKHIDMATAN AWAMSITI REYHANAH BINTI HAJI YAKOBPEGAWAI PENYELIDIKreyhanah.yakob@psd.gov.bn
7.       JABATAN PERKHIDMATAN AWAMNUR BAZILAH BINTI HAJI ISMAILPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1nurbazilah.ismail@psd.gov.bn
8.       JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEIAWANG HIRYANDY @ MUHAMMAD MAHDI BIN HAJI MD YASSINPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMmahdi.yassin@rtb.gov.bn
9.       INSTITUT PERKHIDMATAN AWAMAWANG NORAZLEE BIN HAJI RAMLEEPEGAWAI LATIHAN KANANnorazlee.ramlee@ipa.gov.bn
10.   INSTITUT PERKHIDMATAN AWAMDAYANG HAJAH RABI'ATUL HIBRIYAH BINTI HAJI KAMISPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMrabiatul.kamis@ipa.gov.bn
11.   JABATAN MUFTI KERAJAAN

DAYANG NAD'YA FAROAH BINTI HAJI SAID

PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMnadya.said@mufti.gov.bn
12.   JABATAN MUFTI KERAJAANAWG RAWANDI RAFIE HJ YAHYAPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1rawandi.yahya@mufti.gov.bn
13.   JABATAN ADAT ISTIADAT NEGARAAWANGKU MD NORHAMADI BIN PENGIRAN AHMADPEGAWAI ADAT ISTIADATnorhamadi.ahmad@adat- istiadat.gov.bn
14.   JABATAN MAJLIS MESYUARATDAYANG SITI AJEERAH BINTI NAJIB @ JUVINA AIMI BINTI NAJIPPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMajeerah.najib@jmm.gov.bn
15.   JABATAN KEHAKIMAN NEGARADAYANG SUZUNAH @ SUZANAH BINTI HJ SULAIMANPEGAWAI PENTADBIR KEHAKIMANsuzanah.sulaiman@judicial.gov.bn
16.   JABATAN KEHAKIMAN NEGARADAYANG ADI ZUHAILAH BINTI JUMATPENOLONG PEGAWAI LATIHANzuhailah.jumat@judicial.gov.bn
17.   PEJABAT PEGUAM NEGARADAYANG SALVIANA BINTI ROZINIPENGAMAL PERHUBUNGAN AWAMsalviana.rozini@agc.gov.bn
18.   MSDRAHIMAH BINTI HJ MOHD YUSSOFPEGAWAI PERKHIDMATAN PENGURUSANrahimah.yussof@msd.gov.bn
19.   MSDNORIZZAH BINTI SAUGIPENOLONG PENTADBIRnorizzah.saugi@msd.gov.bn
20.   TENAGADAYANG FARAHANA BINTI ANCHONGPEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TKT.IIfarahana.anchong@me.gov.bn
21.   TENAGANUR HIDAYATI BINTI HAJI HARITH @ HARISPEGAWAI PROJEKhidayati.harith@me.gov.bn
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN / MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS ​ ​ ​ ​
22.   KKBSDAYANG ROSTINAH BINTI POKSSP DATO PADUKA HAJI MOHD TAHIRTIMBALAN PENGAWAL PENCEN-PENCENRostinah.tahir@japem.gov.bn
23.   KKBSDK HAFIZATUL BIN PG YUNOSPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMnurul.rahmaaniah@gmail.com
24.   JABATAN MUZIUM- MUZIUMNORMASITIRENA BINTI HAJI SUHAINIPEMANGKU PENGARAH MUZIUM-MUZIUMrena.suhaini@muzium.gov.bn
25.   JABATAN MUZIUM- MUZIUMDAYANG MARIANI BINTI HAJI ABU BAKARPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMmariani.bakar@muzium.gov.bn
26.   JAPEMDAYANG NORZARIDAH BINTI HAJI ZAINALPEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKATnorzaridah.zainal@japem.gov.bn zaridahzainal96@gmail.com
27.   JAPEMDAYANG NURUL AZIRAH BIN MATASSIMPEMBANTU PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKATazirah.matassim@japem.gov.bn
28.   JABATAN BELIA DAN SUKANSUSIEYANTI HAMDIPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMsusieyanti.hamdi@belia-sukan.gov.bn
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN DAN INFO-KOMUNIKASI / MINISTRY OF TRANSPORT AND INFO- COMMUNICATION ​ ​ ​ ​
29.   UNIT PERHUBUNGAN KORPORATDAYANG MARSALINAWATI BINTI HAJI OMARALIPEGAWAI PEMASARANLinawati.omarali@mtic.gov.bn
30.   UNIT PERHUBUNGAN KORPORATDK DEWI NAJAYATI BINTI PG HJ SHAHRIRPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TKT 1dewi.shahrir@mincom.gov.bn
31.   JABATAN PENGANGKUTAN DARATSITI HAZIZAH BINTI SALEHPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM KANANhazizah.saleh@mincom.gov.bn
32.   JABATAN PENGANGKUTAN DARATHAJI ROSHAM BIN HAJI TIMBANGPENYELIA UJIAN MEMANDUgsham7767@hotmail.com
33.   JABATAN PERKHIDMATAN POSPENGIRAN HAJI HAIRUL AZMI BIN PENGIRAN HAJI MORNIPEGAWAI PEMASARANhairul.morni@post.gov.bn
34.   JABATAN KAJICUACA BRUNEI DARUSSALAMNADIAHTUL 'AFIFAH BINTI HAJI MOHD YASINPEGAWAI KAJICUACAafifah.yasin@met.gov.bn
35.   PUSAT KEBANGSAAN E- KERAJAANSHELLEN KOH YI TIANPENJADUAL​shellen.koh@egc.gov.bn
36.   PUSAT KEBANGSAAN E- KERAJAANDAYANG NORHAFIZAH BINTI ABD AZIHPENGENDALI SISTEMnorhafizah.azih@egc.gov.bn
37.   PUSAT KEBANGSAAN E- KERAJAANDAYANG HANANI BINTI AJAKPENJADUALhanani.ajak@egc.gov.bn
38.   PIHAK BERKUASA INDUSTRI TEKNOLOGI INFO-KOMUNIKASI (AITI)HJH ISMAWATY BINTI HJ ISMAILPENGURUS KANANismawati.ismail@aiti.gov.bn
39.   PIHAK BERKUASA INDUSTRI TEKNOLOGI INFO-KOMUNIKASI (AITI)PG ASRIN ARBI BIN PG DATO PADUKA HAJI SHARIFUDDINPEMANGKU PENGURUS, UNIT PERHUBUNGAN KORPORATasrin.sharifuddin@aiti.gov.bn
KEMENTERIAN PERTAHANAN / MINISTRY OF DEFENCE ​ ​ ​ ​
40.   MINDEFLT.COL (U) DON GIOVANNI ABDUL RAHMANJURUCAKAP/KETUA UNIT PERHUBUNGAN AWAMgiovanni.rahman@mindef.gov.bn
41.   MINDEFDAYANG NOR IRRAFIDAH BINTI HAJI ISMAILPEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TINGKAT 1Irrafidah.ismail@mindef.gov.bn
42.   MINDEFDAYANG SITI ZAHIRA BINTI HAJI AWANG ABU BAKARPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM KANANzahira.bakar@mindef.gov.bn
KEMENTERIAN PENDIDIKAN / MINISTRY OF EDUCATION ​ ​ ​ ​
43.   MOEPENGIRAN MOHD HAZRINUDDIN SHAH BIN PENGIRAN HAJI ZOHAINIPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM KANANhazrinuddin.zohaini@moe.gov.bn
44.   MOEDAYANG SITI NURZAIMAH ZAITUNAH BINTI HAJI ZAIMPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMnurzaimah.zaim@moe.gov.bn
45.   MOEDAYANGKU SITI UMMIKALTHUM BINTI PENGIRAN HAJI MUHAMMADPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TKT. 1ummikalthum.muhammad@moe.gov.bn
46.   MOEAWANG JULAIHI BIN YAAKUBGURUjulaihi.yaakub@moe.gov.bn
47.   MOEAYU NORFADZILLAH BINTI HAJI KASIM, PEGAWAI PELAJARANPEGAWAI PELAJARANayu.kasim@moe.gov.bn
48.   INSITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEIHAJAH FARHANAH BINTI OKSW HAJI ABDULLAHPEGAWAI PELAJARAN / KETUA BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM & PEMASARANfarhanah.abdullah@moe.gov.bn / farah_1511@yahoo.com
49.   JABATAN SEKOLAH- SEKOLAHAWANG HAJI IRWAN BIN MAMUDINPENYELIA SEKOLAH - SEKOLAH DAERAHirwan.mamudin@moe.gov.bn
50.   JABATAN SEKOLAH- SEKOLAHAWANG MOHAMMAD SUFERI BIN HAJI MD DAUDPENYELIA SEKOLAH SEKOLAH DAERAHsufri_daud@yahoo.com
51.   UBDKENNY LIEW YEH PINGPENOLONG PENDAFTARkenny.liew@ubd.edu.bn
52.   UBDHAJAH NUAIRAH 'AFIIFAH BINTI HAJI ABDUL WAHABPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMafiifah.wahab@ubd.edu.bn
53.   UNISSAHAJI MOHAMMAD YUNUS HAJI METUSINKETUA BAHAGIAN/ UNIT HUBUNGAN HAL EHWAL ANTARABANGSAyunus@unissa.edu.bn
54.   UNISSAHAJI SAMMALI BIN HAJI ADAMKETUA BAHAGIAN/ UNIT PERHUBUNGAN AWAMsomal_70@yahoo.com.sg
55.   UTBDAYANG SITI ASMAHLATI BOLKINI BINTI A. HJ AHMADTIMBALAN PENGARAH PEJABAT PERHUBUNGAN AWAM DAN ANTARABANGSAasmah.ahmad@itb.edu.bn
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN/ MINISTRY OF  DEVELOPMENT ​ ​ ​ ​
56.   KMT. PEMBANGUNANAWANG MUHAMMAD YUSUF BIN ABDUL RAHIMPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM KANANyusuf.rahim@mod.gov.bn
57.   KMT. PEMBANGUNANAWANG MUHAMAD HAIRI BIN ABD HALIMPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TKT 1hairi.halim@mod.gov.bn
58.   JABATAN KEMAJUAN PERUMAHANPENGIRAN NORHAMDIYAH BINTI PG AHMADPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TKT 1norhamdiyah.ahmad@hdd.gov.bn
59.   JABATAN KERJA RAYADAYANG FARAH FADILAH BINTI HAJI ABDUL SHAMADPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMFarah.shamad@pwd.gov.bn
60.   JABATAN KERJA RAYAAWANG AHMAD FAISAL BIN AWANG JUMATPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1faisal.jumat@pwd.gov.bn
61.   JABATAN UKURWILLYZA BIBIANA BINTI IBRAHIMJURUUKURwillyza.ibrahim@survey.gov.bn
62.   JABATAN TANAHDAYANG NUR ZULFAH 'ATIQAH BINTI HAJI NORAZIMANPENOLONG PEGAWAI TANAHNurzulfah.noraziman@land.gov.bn
63.   JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESAHAJI NORAIRWAN BIN HAJI ABD HAMIDPEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESAnorairwan.hamid@tcp.gov.bn
64.   JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASIRODZIAH BINTI HAJI ADNANPEGAWAI ALAM SEKITARrodziah.adnan@env.gov.bn
KEMENTERIAN KEWANGAN & EKONOMI / MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMY ​ ​ ​ ​
65.   MOFEDAYANG NOR FAZALINA BINTI HAJI ABDULLAHPENOLONG PENTADBIRfazalina.abdullah@mofe.gov.bn
66.   MOFEDAYANG NURUL SYAHIDAH BINTI HAJI SHARINPENOLONG PEGAWAI KERJA TINGKAT Isyahidah.sharin@mofe.gov.bn
67.   TAPDAYANG HASYIMAH ZAWANAH BINTI HAJI HASHIMPENGURUS UNIT KOMUNIKASIhasyimah.hashim@tap.com.bn
68.   TAPDAYANG NUR HAMIZAH BINTI HAJI HANIPIAHPENOLONG PENGURUS UNIT KOMUNIKASInurhamizah.hanipiah@tap.com.bn
KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI / MINISTRY OF FOREGN AFFAIRS ​ ​ ​ ​
69.   MFAAK. MOHAMED SAIFUL BAHRI BIN PG HAJI MOHAMED JOFRAYPEGAWAI PENYELIDIKsaifulbahri.jofray@mfa.gov.bn
KEMENTERIAN KESIHATAN / MINISTRY OF HEALTH ​ ​ ​ ​
70.   BAHAGIAN PERHUBUNGAN KORPORAT, JABATAN DASAR DAN PERANCANGAN, MOHATHIRAH FAKHRIAH BINTI HAJI YUSSOFPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM KANANathirah.yussof@moh.gov.bn
71.   BAHAGIAN PERHUBUNGAN KORPORAT, JABATAN DASAR DAN PERANCANGAN, MOHDAYANG NORADINA BINTI HAJI MUHAMMADPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1noradina.muhammad@moh.gov.bn
72.   BAHAGIAN PERHUBUNGAN KORPORAT, JABATAN DASAR DAN PERANCANGAN, MOHDAYANG HAJAH NUURUL HIDAYAH BINTI HAJI MOHD YUSSOFPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1nuurul.yussof@moh.gov.bn
73.   BAHAGIAN PERHUBUNGAN KORPORAT, JABATAN DASAR DAN PERANCANGAN, MOHHAJAH SITI NORAHMAT BINTI HAJI NASIPPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1norahmat.nasip@moh.gov.bn
74.   JABATAN PENTADBIRAN, RIPAS HOSPITALAWANG MOHD FADZIL BIN ABDULLAHPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TINGKAT 1fadzil.abdullah@moh.gov.bn
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI / MINISTRY OF HOME AFFAIRS ​ ​ ​ ​
75.   KHEDNKARTINI BINTI HAJI YAKUBPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMkartini.yakub@moha.gov.bn
76.   JABATAN DAERAH BELAITHJ RUMAIZI BIN HJ JUNAPENOLONG PEGAWAI KERJA TKT IIrumaizi.juna@belait.gov.bn
77.   JABATAN DAERAH TEMBURONGROSMARIA BINTI HAJI IBRAHIMPENOLONG PEGAWAI KERJA TINGKAT Irosmaria.ibrahim@temburong.gov.bn
78.   JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWANAZIZ BIN TUAHPENOLONG PEGAWAI BANDARAN TKT II 
79.   JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIAHJH NOOR DINA BINTI HJ ABD RAHMANPENOLONG PENTADBIRdina.rahman@bandaran-kb.gov.bn
80.   JABATAN BANDARAN TUTONGHJ BAHRIN HJ KAMISPENOLONG PENTADBIRbahrin.kamis@bandaran-tutong.gov.bn
81.   JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAANNORISMAHFADZALINA BINTI HAJI ISMAILKETUA PEGAWAI IMIGRESEN KANANismafadzalina_ismail@immigration.gov.bn
82.   JABATAN BURUHSITI SAMIAH HAJI ISMAILPENOLONG PEGAWAI KERJAsamiah.ismail@buruh.gov.bn
83.   JABATAN PENJARAILHAM BIN HAJI MOHAMEDPENOLONG PENGUASAilham.mohamed@prisons.gov.bn
84.   JABATAN BOMBA DAN PENYELAMATASFR PG ALI RAHMAN BIN PG SALLEHKETUA PERHUBUNGAN AWAM HQpro@bomba.gov.bn
85.   JABATAN BOMBA DAN PENYELAMATASFR ANDI KARMILA WATY BINTI HAJI ABDUL KARIMPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMpro@bomba.gov.bn
86.   PUSAT PENGURUSAN BENCANA KEBANGSAANAKMAL AJIPEGAWAI PENGURUSAN BENCANAakmal.aji@ndmc.gov.bn
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA /  MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS ​ ​ ​ ​
87.   KHEUHAJI MOHD ZAIN BIN HAJI JUMATPEGAWAI PELAJARANzain,jumat@mora.gov.bn
88.   KHEUHAJI RAZALI BIN HAJI MAHALPEGAWAI PELAJARAN 
89.   KHEUDAYANG NURULHUDA BINTI ADININPEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMnurulhuda.adinin@mora.gov.bn
90.   KHEUDAYANGKU NORASHIDAH BINTI PENGIRAN HAJI KASSIMPENOLONG PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM TKT 1nor.kassim@mora.gov.bn
91.   KHEUDK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PG HAJI ABD RAZAKPENOLONG PEGAWAI UGAMAummi.razak@mora.gov.bn
92.   UNIT PERUNDANGAN ISLAMDYG SOFINA BINTI HAJI OSMANPEGAWAI UGAMAsofina.osman@mora.gov.bn
93.   JABATAN MAJLIS UGAMA ISLAM BRUNEIAWANG HAJI ROMZI BIN HAJI GHANIPEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKATromzi_ghani@mora.gov.bn
94.   JABATAN HAL EHWAL MASJIDAWANG HAJI NORAZALANY BIN HAJI MOHD YASSINPEGAWAI HAL EHWAL MASJID

 

 

 

KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN / MINISTRY OF PRIMARY RESOURCES AND TOURISM ​ ​ ​ ​
95.   KSSUPDY FATEN SALWATI BINTI MAHMUD SHAHRANIPMK. KETUA UNIT PENTADBIRANfaten.shahrani@mprt.gov.bn
96.   KSSUPAWANG SUMARDI BIN MARSALPMK. PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAMsumardi.marsal@mprt.gov.bn
97.   JABATAN PERTANIANAWANG HAJI NOOR AZRI BIN HAJI MOHAMAD NOORAHLI KAJI PENYAKIT TUMBUHAN KANAN

azri.noor@agriculture.gov.bn

upa.jpt@agriculture.gov.bn

98.   JABATAN PERTANIANDAYANG HJH ROSNANI HJ SAILIPEMBANTU PERTANIANrosnani.saili@agriculture.gov.bn upa.jpt@agriculture.gov.bn
99.   JABATAN PERHUTANANDAYANG ROSLINAH BINTI HJ MOHSINPEGAWAI PERHUTANANroslinah.mohsin@forestry.gov.bn
100.                       JABATAN PERHUTANANDAYANG HAJAH NOOR SUAIDAH BINTI AWANG SILANPENYELIA PEJABATsuaidah.silan@forestry.gov.bn
101.                       JABATAN PERIKANANDAYANG RINAHWATI BINTI HAJI MASRIPENOLONG PEGAWAI PERIKANANrinahwati.masri@fisheries.gov.bn
102.                       JABATAN PERIKANANDAYANG HJH LELAWATI BINTI HAJI SAMANPENGAWAS KECILlelawati.saman@fisheries.gov.bn
103.                       JABATAN KEMAJUAN PELANCONGANDAYANG RITA ANDRYPEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TKT IIrita.andry@mprt.gov.bn
104.                       JABATAN KEMAJUAN PELANCONGANAWANG AMINURYADI IBRAHIMPENOLONG PEGAWAI PELANCONGANamin@bruneitourism.travel