Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNationhood and Community Division

NATIONHOOD UNIT

TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB

Menganjurkan atau mengadakan program-program berbentuk kenegaraan seperti:

  • Taklimat Kenegaraan – Untuk menyebarluaskan maklumat yang dapat menimbulkan semangat kenegaraan dan kesedaran hidup berbangsa, beragama dan bernegaraberdasarkan falsafah Negara Melayu Islam Beraja (MIB) melalui Taklimat Raja Kita, Bendera Negara dan Lagu Kebangsaan dalam kalangan pelajar selaras dengan moto Jabatan Penerangan "Membudayakan Masyarakat Bermaklumat'' .
  • Program Rakan Remaja Penerangan – Untuk meningkatkan kesedaran sivik dan membangkitkan semangat kenegaraan terutama golongan remaja di sekolah-sekolah menengah kerajaan dan swasta seluruh negara kearah pembentukan minda serta moral yang positif dengan mendekati golongan remaja melalui pelbagai kaedah penyampaian seperti Taklimat Kenegaraan, Lakonan, Tarian, Nyanyian dan Hiburan yang terarah dan terpimpin yang mana ianya akan secara tidak langsung menjadikan mereka sebagai penyalur maklumat kerajaan kepada rakan-rakan dan lingkungan keluarga mereka sendiri.
  • Pertandingan Koir Lagu Patriotik antara Mukim-mukim - Diadakan sempena Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang bertujuan untuk meningkatkan semangat patriotism dikalangan penduduk mukim di seluruh daerah.
  • PENTARAMA - Untuk sama-sama berperanan dalam memberigakan hari-hari kebesaran seperti sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Hari Kebangsaan dan Istiadat Perkahwinan DirajaMenyampaikan mesej yang membina minda masyarakat ke arah meningkatkan semangat patriotik, setiakawan bernegara, bermasyarakat dan lain-lain. Memberikan kefahaman mengenai dasar dan aktiviti kerajaan dan sekali gus akan dapat membentuk sikap masyarakat dan lain-lain.
  • Program Jerayawara Penggunaan Banner, Bendera dan Bahan Yang Berkepentingan Nasional  Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang ramai terutamanya syarikat-syarikat perniagaan tentang garispandu dan penggunaan bendera, kain rentang dan bahan-bahan yang berkepentingan nasional. Akan dilaksanakan di semua daerah melalui cawangan Jabatan Penerangan
  • Program Perkampungan Sivik Lepasan Ijazah - Menyampaikan dan membarigakan maklumat rasmi mengenai Negara dan peranan serta usaha-usaha agensi kerajaan dalam pembangunan Negara melalui taklimat dan lawatan supaya para peserta akan bergiat aktif dalam aktiviti kenegaraan, kesukarelawan, keusahawanan, keagamaan dan kemasyarakatan. Memupuk sifat kepimpinan dan meningkatkan semangat kerja berpasukan dan  bekerjasama serta mengeratkan silaturrahim melalui aktiviti-aktiviti berpasukan. Meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dan kefahaman mengenai Negara dan menjana pemikiran dan persepsi positif melalui sesi aktiviti perbincangan agar mereka menjadi generasi yang lebih berwibawa, mampu berpandangan jauh dan mempunyai mindset yang proaktif dan bernilai tambah (added value). Menggalakkan budaya hidup secara berkelompok untuk menanamkan nilai-nilai bermasyarakat .


KK (Hj) HAJAH HAMSAH BINTI DATU KERNA HJ JAYA.jpg

Head of Nationhood Unit

Awang Mohammad Hisyam bin Idris

Information Officer

hisyam.idris@information.gov.bn

RD (NB) MOHD NURAKRAM BIN NORAINI @BAHRIN.jpg

Dayang Hajah Noorhijrah binti Haji Idris

Assistant Information Officer
noorhijrah.idris@information.gov.bn

 

KK (Es) PG EMRAN BIN PG HAJI SALLEH.jpg

Dayang Zurairah binti Haji Lisa

Information Field Officer

zurairah.lisa@information.gov.bn

KK (Mam) MOHAMMAD ARIF MATALI.jpg

Dayang Jorrani binti Haji Zainal

Asisstant Information Field Officer

jorrani.zainal@information.gov.bn

KK (Mab) MOHAMMAD NOR AMIRUDIN BIN HAJI BRAHIM.jpg

Dayang Siti Norasilah @ Anisah binti Awang Asli 

Asisstant Information Field Officer

anisah.asli@information.gov.bn

KK (Mam) MOHAMMAD ARIF MATALI.jpg

Awang Mohammad Arif bin Matali

Asisstant Information Field Officer

arif.matali@information.gov.bn

KK (Aat) HAJI ABDUL AZIM @ HAJI MU'AZ BIN HAJI TUJOH.jpg

​​

Awang Haji Abdul Azim @ Haji Mu'az bin Haji Tujoh

Asisstant Information Field Officer

azim.tujoh@information.gov.bn


  
COMMUNITY RELATION UNIT


TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB

Menganjurkan atau mengadakan program-program berbentuk kemasyarakatan seperti:

  • Program Sua Muka  Personal Contact (diadakan di peringkat Kampong) - Program yang bersifat personal dan interaksi yang berkesan dimana pihak jabatan akan turun padang bagi menyampaikan maklumat kepada masyarakat dan mendapatkan isu-isu dan pendapat serta cadangan penambahbaikan yang perlu diambil perhatian melalui peringkat pemimpin-pemimpin akar umbi. Pendekatan seperti ini sesuai dengan peranan Jabatan sebagai lidah, mata dan telinga kerajaan untuk menunjukkan keprihatinan kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terhadap apa jua perkembangan, kemajuan serta masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dan masyarakat.
  • Program Muzakarah Penerangan – PMP (diadakan di peringakat Mukim) - Program ini seakan-akan sama seperti Program Sua Muka dari segi mendapatkan isu-isu, pendapat serta cadangan daripada penduduk mukim & kampung melalui pemimpin-pemimpin akar umbi. Walau bagaimanapun, perbezaan Program Muzakarah Penerangan dengan Program Sua Muka adalah dari segi format program ini, yang mana ianya berbentuk sesi dialog iaitu secara berinteraksi dua hala di antara penduduk mukim dengan agensi-agensi Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

  • Program Awasi Anak Kitani – AAK (mukim)Program Awasi Anak Kitani diadakan dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik, Jabatan Keselamatan Dalam Negara & Pejabat Peguam Negara (jenayah siber) & ITPSS Sdn Bhd. Diadakan bagi mewujudkan kesedaran ibu bapa tentang pencegahan, pengawalan dan pengawasan anak masing-masing daripada penyalahgunaan dadah dan juga gejala-gejala yang tidak sihat. Program ini bertujuan membarigakan maklumat tentang keburukan dadah dan penyalahgunaan media sosial; dan memastikan anak-anak bangsa (terutamanya belia) bergerak sihat dan cergas untuk sama-sama membangun Negara. 
  • Program Masyarakat Bermaklumat – PMB - Merupakan satu landasan untuk menyampaikan maklumat rasmi kepada penduduk mukim dan kampung mengenai dasar dan maksud kerajaan melalui penyampaian taklimat, sesi dialog dan lawatan. Lebih fokus dengan skop pengisian maklumat yang disampaikan kepada anggota masyarakat iaitu mengikut tajuk taklimat dan tempat lawatan yang dipilih dan dipersetujui oleh mukim dan kampung tertakluk kesesuaiannya.

KK (Km) MUHD. KHAIRULHADI BIN HJ MUHD. MUHTADDIR.jpg

Head of Community Relations Unit

Awang Muhd. Khairulhadi bin Haji Muhd. Muhtaddir​

Information Officer

khairul.muhtaddir@information.gov.bn

KK (Zo) NURZAHIRAH BINTI HAJI OSMAN.jpg

Awang Hasanul Hidayat bin Haji Abu Bakar

Assistant Information Officer

hasanul.abubakar@information.gov.bn

KK (Kh) MOHAMMAD KHAIDDIR SHAH BIN HAJI ABDUL HALIM.jpg

Pengiran Emran bin Pengiran Haji Salleh

Information Field Officer

emran.salleh@information.gov.bn

KK (Ahk) ALIASAN BIN HJ KALONG.jpg

Awang Aliasan bin Haji Kalong

Asisstant Information Field Officer

aliasan.kalong@information.gov.bn

PK (Bhb) BAZLAN BIN HJ BESAR.jpg

Awang Bazlan bin Hj Besar

Assistant Information Field Officer 

bazlan.besar@information.gov.bn

Suhud Info.jpg

Awang Mohd Suhud bin Hj Bungsu

Assistant Information Field Officer 

suhud.bungsu@information.gov.bn

PAM (Hhm) HAJI MAHMUD HAFIDZIE BIN HJ AWG ALI MASHOD.jpg

Awang Haji Mahmud Hafidzie bin Haji Awang Ali Mashod

Asisstant Information Field Officer

hafidzie.mashod@information.gov.bn

Dayang Faridah binti Haji Kaderi @ Bujang

Asisstant Information Field Officer

faridah.kaderi@information.gov.bn

 


Dayang Siti Noor Zairinah Binti Haji Zaini

Pembantu Pegawai Luar Penerangan
zairinah.zaini@information.gov.bn