Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAdministration and Finance Unit

ADMINISTRATION UNIT

TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB

 • Mengemaskini rekod servis (latihan/ lantikan/ keluar negeri/ bengkel) dan mengemaskini penyata cuti (cuti tahunan/cuti mandatori/cuti sakit/ cuti sakit disahkan sendiri)
 • Memproses penetapan jawatan
 • Memproses lantikan dan kenaikan pangkat
 • Mengiklankan jawatan kosong di Jabatan Penerangan
 • Mengelilingkan surat pemberitahuan dan surat keliling kepada warga Jabatan
 • Memproses POC bagi pegawai dan kakitangan Jabatan Penerangan yang telah memohon jawatan kosong melalui e-Recruitment
 • Menguruskan catitan kehadiran menggunakan GEMS
 • Memproses permohonan untuk mendapatkan rumah di bawah kawalan Jabatan Perkhidmatan Awam
 • Memproses permohonan peminjaman Dewan Auditorium dan Dewan Setia Negara (pengecualian daripada pembayaran)
 • Mengemaskini board di Bangunan Asal Jabatan Penerangan
 • Memastikan talian telefon dijawab dan disambungkan kepaa pihak berkenaan (internal dan external)
 • Mendespatch persuratan yang berkenaan 


PK (Ms) MAZANAH BINTI AWANG HJ SUHAILI.jpg

Dayang Mazanah binti Awang Haji Suhaili

Office Supervisor

mazanah.suhaili@information.gov.bn

PK (Mar) HAJAH MARIAM BINTI HJ ABD RAHMAN.jpg

Dayang Hajah Mariam binti Haji Abdul Rahman

Clerk

mariam.rahman@information.gov.bn

PK (Sho) HAJI SHAMSUDDIN BIN HAJI OMAR.jpg

Dayang Nor Ajijah binti Haji Mohammad

Clerk

ajijah.mohammad@information.gov.bn

PK (Mja) MARIANA BINTI JAIS.jpg

Awang Zainuddin bin Haji Muhammad Hussein

Clerk

zainuddin.hussein@information.gov.bn

PK (Mja) MARIANA BINTI JAIS.jpg

Dayang Mariana binti Jais

Receptionist

mariana.jais@information.gov.bn

Dayang Sadiah binti Hj Kahar.jpg

Dayang Sadiah binti Haji Kahar

Receptionist

sadiah.kahar@information.gov.bn

mewartee.jpg

Dayangku Hajah Siti Mewartee binti Pengiran Haji Kahar

Receptionist

mewartee.kahar@information.gov.bn

asnah.jpg

Dayang Asnah binti Haji Diwa

Telephone Operator

asnah.diwa@information.gov.bn


norhasnah.jpg

Dayang Norhasnah binti Haji Ahaim

Receptionist / Telephone Operator

hasnah.ahaim@information.gov.bn

suhaili.jpg

Awang Suhaili @ Saipol Bahri bin Haji Mat Zin

​Office Assistant

bahri.matzin@information.gov.bn


KK (Yhj) YAHYA BIN HAJI JUMAT.jpg

Awang Yahya bin Haji Jumat

Office Asisstant

yahya.jumat@information.gov.bnFINANCE UNIT

TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB

 • Menyediakan cadangan Permohonan Anggaran Peruntukan Tahun Kewangan.
 • Memantau peruntukan dan perbelanjaan Jabatan Penerangan bagi semua pembelian dan pesanan.
 • Menyediakan surat lantikan kepada pembekal.
 • Memproses pembayaran melalui sistem TAFIS.
 • Memproses pembayaran elaun cuti tambang, elaun pelajaran, elaun memangku, elaun lebih masa, gaji bulan, gaji hari, elaun perjalanan tetap, elaun rumah ke pejabat dan hitung kilometer.
 • Memproses perkiraan Bonus bagi pegawai dan kakitangan Jabatan Penerangan.
 • Memproses kenaikkan gaji tahunan pegawai dan kakitangan Jabatan Penerangan setelah mendapat kebenaran EB dan Sekatan EB.
 • Memproses permohonan pinjaman pembelian kenderaan.
 • Memproses pembayaran tuntutan bagi penghantar Pelita Brunei, pelawak, peserta Pentarama, peserta yang mengikuti aktiviti dalam ruangan Pelita Brunei seperti Minda Pembaca, Lensa, Selera Kampung Kitani dan lain-lain.
 • Menguruskan tiket penerbangan, wang pendahuluan dan pembayaran elaun bagi pegawai dan kakitangan yang membuat liputan, menghadiri kursus dan taklimat di luar negara.
 • Menguruskan tuntutan yang menggunakan peruntukan Kementerian dan Jabatan lain.
 • Selaku urusetia Mesyuarat Sebutharga.


imas.jpg

Dayang Siti Imasuhidah @ Salina binti Matali

Assistant Financial Officer Grade 1

imasuhidah.matali@information.gov.bn

MASWADI.jpg

Awang Maswadi bin Ahmad

Office Supervisor

maswadi.ahmad@information.gov.bn

Awang Haji Salleh bin Haji Ibrahim

Clerk

salleh.ibrahim@information.gov.bn

Dayang Norhayani binti Haji Abdul Latif

Clerk

norhayani.latif@information.gov.bn

Awang Haji Shamsuddin bin Haji Omar

Clerk

samsuddin.omar@information.gov.bn


yaakop.jpgAwang Ya'akop bin Haji Mat Yasin

Clerk

yaakop.yasin@information.gov.bn


Pengiran Muhammad Noor Zainismandy bin Pengiran Haji Ismail

Office Assistant

zainismandy.ismail@information.gov.bn