Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi dan Misi

VISI:

Menjadi salah sebuah agensi peneraju dalam pemberigaan maklumat rasmi berteraskan Melayu Islam Beraja

MISI:

Menyerlahkan imej raja dan negara, mendukung Wawasan Brunei 2035 melalui permerkasaan penyebaran maklumat rasmi ke arah mengukuhkan perpaduan bangsa dan kesejahteraan negara.

OBJEKTIF:

  • Menjelaskan dan menerangkan agar rakyat dan penduduk faham, yakin serta menyokong kepimpinan raja dan jentera pentadbiran negara.
  • Menyampaikan dan membarigakan maklumat rasmi mengenai dasar dan maksud kerajaan agar rakyat dan penduduk  memahami, menyokong dan menghayatinya secara berkesan.
  • Menghubungkan rakyat dan penduduk dengan kerajaan melalui program dan aktiviti jabatan.
  • Memperkasa kefahaman rakyat dan penduduk terhadap Wawasan Brunei 2035.
  • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan aktiviti perhubungan media.

MOTO:

"Membudayakan Masyarakat Bermaklumat"