Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi dan Misi

VISI

Menjadi salah sebuah agensi peneraju dalam pemberigaan maklumat rasmi berteraskan Melayu Islam Beraja

MISI
Menyerlahkan imej raja dan negara, mendukung Wawasan Brunei 2035 melalui permerkasaan penyebaran maklumat rasmi ke arah mengukuhkan perpaduan bangsa dan kesejahteraan negara.

OBJEKTIF

a.    Menjelaskan dan menerangkan agar rakyat dan penduduk faham, yakin serta menyokong kepimpinan raja dan jentera pentadbiran negara.

b.    Menyampaikan dan membarigakan maklumat rasmi mengenai dasar dan maksud kerajaan agar rakyat dan penduduk  memahami, menyokong dan menghayatinya secara berkesan.

c.     Menghubungkan rakyat dan penduduk dengan kerajaan melalui program dan aktiviti jabatan.

d.    Memperkasa kefahaman rakyat dan penduduk terhadap Wawasan Brunei 2035.

e.    Mengurus, menyelaras dan melaksanakan aktiviti perhubungan media.

MOTO

'Membudayakan Masyarakat Bermaklumat'