Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Perhubungan Awam dan Perkhidmatan Media

UNIT PERHUBUNGAN AWAM DAN PERKHIDMATAN MEDIA

TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB

 • Mempromosi Aplikasi Mudah Alih (​Mobile Apps) Jabatan Penerangan ‘InfoDeptBN’.
 • Memproses, penapisan keselamatan, kebenaran liputan dan penggambaran bagi permohonan Pas Akreditasi Media Tetap (Media Tempatan dan Pangkalan) serta sementara (Media Luar Negara).
 • Mengendalikan Pusat Media dan Sekretariat Media bagi acara-acara peringkat negara, kebangsaan dan antarabangsa.
 • Mengemaskini maklumat di Laman Sesawang Jabatan Penerangan www.penerangan.gov.bn dan www.information.gov.bn.  
 • Mengemaskini perisian promosi Skrin Bermaklumat (Mixel digital) Jabatan Penerangan.
 • Mengemaskini perisian promosi Skrin LED Jabatan Penerangan.
 • Menyediakan Notis Media dan Siaran Akhbar bagi acara dan program Jabatan Penerangan.
 • Menjadi Sekretariat kepada Jawatankuasa Perhubungan Awam Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan (JPAKK & JJK) serta mengendalikan mesyuarat jawatankuasa berkenaan.
 • Mengendalikan acara-acara ‘Media Relations’ iaitu aktiviti Perhubungan Awam dan Media.
 • Mengendalikan acara-acara peringkat Jabatan Penerangan seperti Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam.
 • Mengendalikan lawatan-lawatan ke Jabatan Penerangan.
 • Memantau dan menyampaikan maklumat betul dan tepat, jika berlaku berita/maklumat yang tidak sahih tular mengenai Jabatan Penerangan atau berkaitan dengan agensi Media Cetak dan Media Online.
 • Mempromosi acara dan program serta produk-produk Jabatan Penerangan melalui kaedah pembarigaan di dalam Media Sosial Jabatan Penerangan, Aplikasi Mudah Alih (Mobile Apps) 'InfoDeptBN', Laman Sesawang Jabatan Penerangan, Skrin Bermaklumat Jabatan Penerangan, LED Jabatan Penerangan serta secara bersemuka.
 • Memudahcara media semasa acara-acara yang melibatkan Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam; Kebawah Duli Yang Maha  Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota melalui Pegawai Penghubung Media (Media Relations Officer – MRO).

Emel:

 pr@information.gov.bn

mediaservices@information.gov.bn


 KARIM.jpg

Ketua Unit

Awang Abdul Karim bin Hamdan

Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II

karim.hamdan@information.gov.bn

 NURZAHIRAH.jpg

Dayang Nurzahirah binti Haji Osman

Penolong Pegawai Perhubungan Awam I

nurzahirah.osman@information.gov.bn

 Nurakram.jpg

Awang Mohammad Nurakram bin Noraini @ Bahrin

Penolong Pegawai Penerangan

nurakram.bahrin@information.gov.bn

 HANIF.jpg

Haji Abdul Hanif bin Haji Abdul Rahim

Pegawai Luar Penerangan

Hanif.Rahim@information.gov.bn

 RAHMAT.jpg

Awang Rahmat Shukurillah bin Harith @ Mirah

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

rahmat.harith@information.gov.bn

 NOR AMIRUDIN.jpg

Awang Mohammad Nor Amirudin bin Haji Brahim

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

amirudin.brahim@information.gov.bn

 SITI NOR INSANIAH BINTI HAJI YAKUB.jpg

Dayang Siti Nor Insaniah binti Haji Yakub

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

insaniah.yakub@information.gov.bn

 NORZURIANI BINTI MD SAMI.jpg

Dayang Norzuriani binti Mohd. Sani

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

norzuriani.sani@information.gov.bn