Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Perhubungan Awam dan Perkhidmatan Media

BIL

BAHAGIAN/ UNIT/ CAWANGAN / MEJA

UNIT PERHUBUNGAN AWAM & PERKHIDMATAN MEDIA

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

1

Mempromosi Aplikasi Mudah Alih (​Mobile App) Jabatan Penerangan ‘InfoDeptBN’.

2

Memproses/ Penapisan Keselamatan/ Kebenaran liputan dan penggambaran bagi permohonan Pas Akreditasi Media Tetap (Media Tempatan/ Pangkalan) dan Sementara (Media Luar Negeri).

3

Mengendalikan Pusat Media dan Sekretariat Media bagi acara-acara peringkat negara/ kebangsaan dan antarabangsa.

4

Mengemaskini maklumat di laman sesawang Jabatan Penerangan www.penerangan.gov.bn atau www.information.gov.bn .

5

Mengemaskini perisian promosi Skrin Bermaklumat (Mixel digital) Jabatan Penerangan.

6

Mengemaskini perisian promosi Skrin LED Jabatan Penerangan.

7

Menyediakan Notis Media dan Siaran Akhbar bagi acara/ program Jabatan.

8

Menjadi Sekretariat kepada Jawatankuasa Perhubungan Awam Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan (JPAKK & JJK) serta mengendalikan mesyuarat jawatankuasa berkenaan.

9

Mengendalikan acara-acara ‘Media Relations’ iaitu aktiviti Perhubungan Awam dan Media.

10

Mengendalikan acara-acara peringkat jabatan seperti Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam.

11

Mengendalikan lawatan-lawatan ke Jabatan Penerangan.

12

Memantau dan menyampaikan maklumat betul dan tepat, jika berlaku berita atau maklumat yang tidak sahih tular mengenai Jabatan Penerangan atau berkaitan dengan agensi Media Cetak dan Media Online.

13

Mempromosi acara/ program dan produk-produk jabatan melalui kaedah pembarigaan platform media sosial, Aplikasi Mudah Alih, laman sesawang jabatan, Skrin Bermaklumat dan LED serta bersemuka.

14

Memudahcara media semasa acara-acara yang melibatkan Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam; Kebawah Duli Yang Maha  Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota melalui Pegawai Penghubung Media (Media Relations Officer – MRO).Emel:


 pr@information.gov.bn

mediaservices@information.gov.bn

 

 


 Pegawai dan KakitanganAwang Ali Termizzi bin Haji Ramlli/Hj Ramli

Pegawai Penerangan

termizzi.ramli@information.gov.bn

ED 01-1.jpg


Awang Eddy Iswandy bin Haji Ismail

Penolong Pegawai Penerangan

 

eddy.ismail@information.gov.bn


Dayang Hajah Noorhijrah binti Haji Idris

Penolong Pegawai Penerangan

noorhijrah.idris@information.gov.bn


Dayang Dona Azfina binti Ibrahim

Pegawai Luar Penerangan

dona.ibrahim@information.gov.bn


Awang Rahmat Shukurillah bin Harith / Mirah

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

rahmat.harith@information.gov.bn

 


Dayang Siti Norasilah @ Anisah binti Awang Asli

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

anisah.asli@information.gov.bn