Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Penerbitan Inggeris

Unit Penerbitan Inggeris (1)


BIL

BAHAGIAN/ UNIT/ CAWANGAN / MEJA

UNIT PENERBITAN INGGERIS 1

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

1

Unit ini berperanan dalam menerbitkan buku-buku dan majalah dalam Bahasa Inggeris untuk bacaan dan rujukan para pembaca dalam dan luar negeri.

2

Buku-buku yang diterbitkan mengetengahkan dasar, matlamat dan aspirasi negara untuk mencapai hala tuju Wawasan Brunei 2035.

3

Menyebarluaskan peranan dan usaha kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dengan perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan dalam pelbagai bidang terutamanya dalam bidang ekonomi, pembangunan, pendidikan, alam sekitar dan seumpamanya.

4

Bahan-bahan terbitan dibawah Unit Penerbitan Inggeris 1 adalah seperti berikut:

 

1)     ‘Brunei Darussalam Newsletter’

 • Diterbitkan setiap bulan dan adalah sebagai alternatif kepada Pelita Brunei dalam Bahasa Inggeris.
 • Isi kandungannya dipetik dari berita-berita yang disiarkan dalam akhbar Pelita Brunei.
 • Ia direka khas untuk pembaca luar negara dan antarabangsa.
 • Semua bahan terbitan adalah dipilih khas bertujuan untuk menyebarkan unsur-unsur hal ehwal Negara Brunei Darussalam, dasar kerajaan dan perundangan terkini, budaya, ekonomi, pendidikan dan juga hal-hal berkaitan dengan hubungan luar Negara Brunei Darussalam yang mana semua bahan-bahan ini mungkin akan digunakan sebagai bahan rujukan bagi pemimpin antarabangsa.
 • Boleh didapati di dalam laman sesawang Jabatan Penerangan dan juga aplikasi telefon bimbit ‘InfoDeptBN’.

 

2)     Majalah ‘Brunei Today’

 • Diterbitkan sebanyak empat kali setahun iaitu Edisi Mac, Jun, September dan Disember.
 • Majalah ini ini mengandungi rencana yang mengetengahkan perkembangan negara seperti pembangunan ekonomi, pelancongan, sejarah, budaya, tradisi dan cara hidup, makanan dan warisan.

 

3)     Buku ‘Brunei in Seconds’

Penerbitan ini menyediakan maklumat ringkas mengenai tempat tinggal, tempat-tempat menarik yang boleh dilawati, pusat membeli-belah dan kedai-kedai makan yang ada di negara ini.

 

4)     Buku ‘Social Customs and Courtesies of Brunei Darussalam’

Buku ini diterbitkan sebagai panduan untuk para pelancong dan pekerja asing tentang kebudayaan Brunei, adat, etika dan kesopanan yang diamalkan di negara ini.

Dengan adanya buku ini, para pelancong dan pekerja asing akan lebih selesa berada di negara ini.

 

5)     Buku-buku Daerah;

 • Brunei-Muara District
 • Belait District
 • Temburong District

 

Pegawai dan Kakitangan


PSG (Aj) SAADIATUL NUR AQILAH BINTI HAJI JAMAN.jpg

Dayang Saadiatul Nur Aqilah binti Haji Jaman

Pegawai Penerangan

aqilah.jaman@information.gov.bn

2383400

PB (Hh) NOR HANIZAH BINTI HJ ABD HALIM.jpg

Dayang Nor Hanizah binti Haji Abd Halim

Penolong Penyunting Tingkat I

hanizah.halim@information.gov.bn​​

2383400

PSG (Zn) HAJAH ZAIANIT BINTI HJ NOORKHAN.jpg

​Dayang Hajah Zaianit binti Haji Noorkhan

Penolong Penyunting Tingkat II

zaianit.noorkhan@information.gov.bn

2383400

PB (Sfm) SITI FAIZAHANISAH BINTI AWANG MAHANI.jpg

Dayang Siti Faizahanisah binti Awang Mahani

Penyemak

faizahanisah.mahani@information.gov.bn

2383400

Azimatul Azimah binti Siti Rahmat - 01-039847 - Penyemak.jpg


Dayang Azimatul Azimah binti Siti Rahmat

Penyemak

azimah.rahmat@information.gov.bn

2383400


Unit Penerbitan Inggeris (2)


BIL

BAHAGIAN/ UNIT/ CAWANGAN / MEJA

UNIT PENERBITAN INGGERIS 2

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

1

Menyediakan penerbitan bahan-bahan maklumat dalam Bahasa Inggeris seperti;

 • Brunei Darussalam Annual Report
 • Brunei in Brief
 • Traditional Handicrafts of Brunei Darussalam
 • Brunei Darussalam Newsletter


Pegawai dan Kakitangan


PSG (Ry) RUHIL AMAL FARIDAH BINTI AWANG YAHYA.jpg


Dayang Ruhil Amal Faridah binti Awang Yahya

Pegawai Penerangan

ruhil.yahya@information.gov.bn

2383400

NOR ZURIANA HJ AZMAN @ MALAI.jpg

Nor Zuriana Haji Azman/ Malai 
Penolong Pegawai Penyemak Tingkat II
Norzuriana.azman@information.gov.bn​
2383400
khiarul hisyam-1.jpg


Muhamad Khairul Hisyam Bin Jaya
Penolong Penyunting Tingkat III
Hisyam.jaya@information.gov.bn
2383400
nurul hazieyah-1.jpg

Nurul Hazieyah binti Yusri
Penolong Penyunting Tingkat  III
Hazieyah.yusri@information.gov.bn
2383400