Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Kenegaraan dan Hubungan Masyarakat


 KETUA UNIT KENEGARAAN -KEMASYARAKATAN.jpg
 

Unit Kenegaraan

BILPROGRAMSASARANOBJEKTIF PROGRAM
1.       Program Semarak Hari Keputeraan
"Semarak Hari Keputeraan" Programme
 
 1. Menanamkan dan mempertingkatkan kesedaran rakyat dan penduduk Negara ini mengenai peranan dan tanggungjawab mereka menaikkan dan mengibarkan bendera negara semasa Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

   
 2. Meningkatkan rasa hormat dan sayang rakyat dan penduduk Negara ini terhadap bendera negara yang merupakan simbol keagungan dan kedaulatan raja, bangsa dan negara.

   
 3. Menggalakkan dan membudayakan amalan pengibaran bendera negara di kalangan rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam semasa sambutan perayaan hari-hari kebesaran negara dengan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan.

   
 4. Mendukung dan membantu usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam menggalakkan rakyat dan penduduk untuk mengibarkan bendera negara.   
2.       Taklimat Kenegaraan "Raja Kita, Menghayati Bendera dan Lagu Kebangsaan Brunei Darussalam"Penuntut Tahun 7 di semua sekolah menengah kerajaan dan swasta di keempat-empat daerahUntuk menyebarluaskan maklumat yang dapat menimbulkan semangat kenegaraan dan kesedaran hidup berbangsa, beragama dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Melayu Islam Beraja (MIB) melalui Taklimat Raja Kita, Bendera Negara dan Lagu Kebangsaan dalam kalangan pelajar selaras dengan moto Jabatan Penerangan "Membudayakan Masyarakat Bermaklumat''
3.       PentaramaOrang Ramai1 Untuk sama-sama berperanan dalam memberigakan hari-hari kebesaran seperti sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Hari Kebangsaan dan Istiadat Perkahwinan Diraja
 
2. Menyampaikan mesej yang membina minda masyarakat ke arah meningkatkan semangat patriotic, setiakawan bernegara, bermasyarakat dan lain-lain.
 
3. Memberikan kefahaman mengenai dasar dan aktiviti kerajaan dan sekali gus akan dapat membentuk sikap masyarakat dan lain-lain
4.       Program Perkampungan Sivik bagi Lepasan IjazahLepasan Ijazah1. Menyampaikan dan membarigakan maklumat rasmi mengenai Negara dan peranan serta usaha-usaha agensi kerajaan dalam pembangunan Negara melalui taklimat dan lawatan supaya para peserta akan bergiat aktif dalam aktiviti kenegaraan, kesukarelawan, keusahawanan, keagaamaan dan kemasyarakatan
 
2. Memupuk sifat kepimpinan dan meningkatkan semangat kerja berpasukan dan  bekerjasama serta mengeratkan silaturrahim melalui aktiviti-aktiviti berpasukan.
 
3. Meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dan kefahaman mengenai Negara dan menjana pemikiran dan persepsi positif melalui sesi aktiviti perbincangan agar mereka menjadi generasi yang lebih berwibawa, mampu berpandangan jauh dan mempunyai mindset yang proaktif dan bernilai tambah (added value).
 
4. Menggalakkan budaya hidup secara berkelompok untuk menanamkan nilai-nilai bermasyarakat
​5.
Rakan Remaja PeneranganPenuntut tahun 9 dan 10 di semua sekolah menengah kerajaan dan swasta di keempat-empat daerah.Untuk meningkatkan kesedaran sivik dan membangkitkan semangat kenegaraan terutama golongan remaja di sekolah-sekolah menengah kerajaan dan swasta seluruh negara kearah pembentukan minda serta moral yang positif dengan mendekati golongan remaja melalui pelbagai kaedah penyampaian seperti Taklimat Kenegaraan, Lakonan, Tarian, Nyanyian dan Hiburan yang terarah dan terpimpin yang mana ianya akan secara tidak langsung menjadikan mereka sebagai penyalur maklumat kerajaan kepada rakan-rakan dan lingkungan keluarga mereka sendiri.
6.       Jerayawara Penggunaan Banner, Bendera Negata dan Bahan-bahan yang mempunyai berkepentingan NasionalSyarikat-syarikat perniagaanBertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang ramai terutamanya syarikat-syarikat perniagaan tentang garispandu dan penggunaan bendera, kain rentang dan bahan-bahan yang berkepentingan nasional. Akan dilaksanakan di semua daerah melalui cawangan Jabatan Penerangan
7.       Pertandingan Lagu-Lagu Patriotik Antara Mukim-Mukim Sempena Sambutan Hari Kebangsaan 
 1. Meningkatkan semangat patriotisme dikalangan penduduk mukim dan kampung.
 2. Menjadi platform bagi penyanyi berkumpulan terus berkarya disamping dapat mengisi ruang dan peluang dalam program-program seperti Pentarama atau seumpamanya yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri.
 3. Memupuk semangat berdaya saing dan patriotik melalui lagu-lagu yang dipertandingkan.
 4. Meningkatkan kesedaran bernegara melalui penghayatan berbentuk hiburan yang terpimpin.

Pegawai dan Kakitangan

 MOHAMMAD HISYAM.jpg

Awang Mohammad Hisyam bin Idris

Pegawai Penerangan

hisyam.idris@information.gov.bn

 hijrah.jpg

Dayang Hajah Noorhijrah binti Haji Idris

Penolong Pegawai Penerangan

noorhijrah.idris@information.gov.bn

 ZURAIRAH.JPG

Dayang Zurairah binti Haji Lisa

Pegawai Luar Penerangan

zurairah.lisa@information.gov.bn

 JORRANI.JPG

Dayang Jorrani binti Haji Zainal

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

jorrani.zainal@information.gov.bn

 SITI NORASILAH.jpg

Dayang Siti Norasilah @ Anisah binti Awang Asli 
Pembantu Pegawai Luar Penerangan

anisah.asli@information.gov.bn

 ARIF MATALI.jpg

Awang Mohammad Arif bin Matali

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

arif.matali@information.gov.bn

 HAJI ABDUL AZIM.jpg

Awang Haji Abdul Azim @ Haji Mu'az bin Haji Tujoh

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

azim.tujoh@information.gov.bn
Unit Hubungan Masyarakat

BILPROGRAMSASARANOBJEKTIF PROGRAM
1.        Program Muzakarah Penerangan (PMP)Penduduk MukimProgram ini seakan-akan sama seperti Program Sua Muka dari segi mendapatkan isu-isu, pendapat serta cadangan daripada penduduk mukim & kampung melalui pemimpin-pemimpin akar umbi.
Akan tetapi terdapat perbezaannya dari segi format program ini yang mana ianya berbentuk sesi dialog iaitu secara berinteraksi dua hala diantara penduduk mukim dengan agensi-agensi Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
2.        Program Sua MukaPenduduk KampongProgram yang bersifat personal dan interaksi yang berkesan dimana pihak jabatan penerangan akan turun padang bagi menyampaikan maklumat kepada masyarakat dan mendapatkan isu-isu dan pendapat serta cadangan penambahbaikan yang perlu diambil perhatian melalui peringkat pemimpin-pemimpin akar umbi.
Pendekatan seperti ini sesuai dengan peranan Jabatan sebagai lidah, mata dan telinga kerajaan untuk menunjukkan keprihatinan kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terhadap apa jua perkembangan, kemajuan serta masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dan masyarakat.
3.        Program Awasi Anak Kitani (AAK)Ibubapa dan penduduk mukimDiadakan bagi mewujudkan kesedaran ibu bapa tentang pencegahan, mengawal dan mengawasi anak masing-masing daripada penyalahgunaan dadah dan juga gejala-gejala yang tidak sihat.  
Program ini bertujuan membarigakan maklumat tentang keburukan dadah dan penyalahgunaan media sosial; dan memastikan anak-anak bangsa (terutamanya belia) bergerak sihat dan cergas untuk sama-sama membangun Negara. 
4.        Program Masyarakat Bermaklumat (PMB)Penduduk Mukim dan KampongMerupakan satu landasan untuk menyampaikan maklumat rasmi kepada penduduk mukim dan kampung mengenai dasar dan maksud kerajaan melalui penyampaian taklimat, sesi dialog dan lawatan.
Lebih fokus dengan skop pengisian maklumat yang disampaikan kepada anggota masyarakat iaitu mengikut tajuk taklimat dan tempat lawatan yang dipilih dan dipersetujui oleh mukim dan kampung tertakluk kesesuaiannya
​5.
Program Muzakarah Penerangan (PMP)Penduduk MukimProgram ini seakan-akan sama seperti Program Sua Muka dari segi mendapatkan isu-isu, pendapat serta cadangan daripada penduduk mukim & kampung melalui pemimpin-pemimpin akar umbi.
Akan tetapi terdapat perbezaannya dari segi format program ini yang mana ianya berbentuk sesi dialog iaitu secara berinteraksi dua hala diantara penduduk mukim dengan agensi-agensi Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.   
6.        Program Sua MukaPenduduk KampongProgram yang bersifat personal dan interaksi yang berkesan dimana pihak jabatan penerangan akan turun padang bagi menyampaikan maklumat kepada masyarakat dan mendapatkan isu-isu dan pendapat serta cadangan penambahbaikan yang perlu diambil perhatian melalui peringkat pemimpin-pemimpin akar umbi.
Pendekatan seperti ini sesuai dengan peranan Jabatan sebagai lidah, mata dan telinga kerajaan untuk menunjukkan keprihatinan kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terhadap apa jua perkembangan, kemajuan serta masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dan masyarakat.
7.        Program Awasi Anak Kitani (AAK)Ibubapa dan penduduk mukimDiadakan bagi mewujudkan kesedaran ibu bapa tentang pencegahan, mengawal dan mengawasi anak masing-masing daripada penyalahgunaan dadah dan juga gejala-gejala yang tidak sihat.  
Program ini bertujuan membarigakan maklumat tentang keburukan dadah dan penyalahgunaan media sosial; dan memastikan anak-anak bangsa (terutamanya belia) bergerak sihat dan cergas untuk sama-sama membangun Negara. 


 Pegawai dan Kakitangan

 KHAIRULHADI .jpg

Awang Muhammad Khairulhadi bin Haji Muhammad Muhtaddir​

Pegawai Penerangan

khairul.muhtaddir@information.gov.bn

 HASANUL HIDAYAT.jpg

Awang Hasanul Hidayat bin Haji Abu Bakar

Penolong Pegawai Penerangan

hasanul.abubakar@information.gov.bn

 PG EMRAN.jpg

Pg. Emran bin Pg. Haji Salleh

Pegawai Luar Penerangan

emran.salleh@information.gov.bn

 ALIASAN.jpg

Awang Aliasan bin Haji Kalong

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

aliasan.kalong@information.gov.bn

 MOHD SUHUD1.jpg

Awang Mohammad Suhud bin Haji Bungsu

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

suhud.bungsu@information.gov.bn

 BAZLAN.jpg

Awang Bazlan bin Haji Besar

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

bazlan.besar@information.gov.bn

 HAJI MAHMUD HAFIDZIE.jpg

Awang Haji Mahmud Hafidzie bin Haji Awang Ali Mashod

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

hafidzie.mashod@information.gov.bn

 FARIDAH.jpg

​Dayang Faridah binti Haji Kaderi @Bujang

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

faridah.kaderi@information.gov.bn

 SITI NOOR ZAIRINAH.jpg

Dayang Siti Noor Zairinah Binti Haji Zaini

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

zairinah.zaini@information.gov.bn