Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Kenegaraan dan Hubungan Masyarakat


 
 

noorashidah.JPG 


Dyg. Hajah Noorashidah binti Hj. Aliomar

Pemangku Timbalan Pengarah Penerangan

noorashidah.aliomar@information.gov.bn

2383400


Unit Kenegaraan


BIL

BAHAGIAN/ UNIT/ CAWANGAN / MEJA

UNIT KENEGARAAN

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

1

TAKLIMAT KENEGARAAN

Tujuan/Objektif:

 1. Mengoptimakan penghayatan dan pemahaman khususnya dalam kalangan para pelajar terhadap Lagu Kebangsaan dan Bendera Negara ke arah kesedaran hidup berbangsa, beragama dan bernegara berdasarkan falsafah negara MIB.
 2. Menyemai perasaan cintakan bangsa, agama, raja dan negara di samping mengukuhkan semangat solidariti, patriotik dan kenegaraan yang tinggi dalam diri para pelajar melalui Lagu Kebangsaan dan Bendera Negara.
 3. Memapankan usaha-usaha yang telah sedia ada dalam menggalakkan para pelajar untuk menghormati serta menjiwai Lagu Kebangsaan dan Bendera Negara.

2

PROGRAM SEMARAK PENGIBARAN BENDERA NEGARA SEMPENA SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN

Tujuan/Objektif:

 1. Menanamkan dan mempertingkatkan kesedaran rakyat dan penduduk Negara ini mengenai peranan dan tanggungjawab mereka menaikkan dan mengibarkan bendera negara semasa Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan.
 2. Meningkatkan rasa hormat dan sayang rakyat dan penduduk Negara ini terhadap bendera negara yang merupakan simbol keagungan dan kedaulatan raja, bangsa dan negara.
 3. Menggalakkan dan membudayakan amalan pengibaran bendera negara di kalangan rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam semasa sambutan perayaan hari-hari kebesaran negara dengan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan.
 4. Mendukung dan membantu usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam menggalakkan rakyat dan penduduk untuk mengibarkan bendera negara.

3

PROGRAM MENGHAYATI PENGIBARAN BENDERA NEGARA SEMPENA SAMBUTAN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Tujuan/Objektif:

 1. Menanamkan dan mempertingkatkan kesedaran rakyat dan penduduk.
 2. Negara ini mengenai peranan dan tanggungjawab mereka menaikkan dan mengibarkan bendera negara semasa Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 3. Meningkatkan rasa hormat dan sayang rakyat dan penduduk Negara ini terhadap bendera negara yang merupakan simbol keagungan dan kedaulatan raja, bangsa dan negara.
 4. Menggalakkan dan membudayakan amalan pengibaran bendera negara di kalangan rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam semasa sambutan perayaan hari-hari kebesaran negara dengan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan.
 5. Mendukung dan membantu usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam menggalakkan rakyat dan penduduk untuk mengibarkan bendera negara.    

4

PROGRAM RAKAN REMAJA PENERANGAN

Tujuan/Objektif:

Antara tujuan program ini diadakan ialah untuk meningkatkan kesedaran sivik dan membangkitkan semangat kenegaraan terutama golongan remaja di sekolah-sekolah menengah kerajaan dan swasta seluruh negara kearah pembentukan minda serta moral yang positif dengan mendekati golongan remaja melalui pelbagai kaedah penyampaian seperti Taklimat Kenegaraan, Lakonan, Tarian, Nyanyian dan Hiburan yang terarah / terpimpin yang mana ini akan secara tidak langsung menjadikan mereka sebagai penyalur maklumat kerajaan kepada rakan-rakan dan lingkungan keluarga mereka sendiri.

5

PROGRAM PENTARAMA

Tujuan/Objektif:

 1. Pentarama atau singkatan kepada Pentas Drama adalah merupakan satu wadah Jabatan Penerangan, Jabatan  Perdana  Menteri  untuk menyampaikan mesej atau maklumat kerajaan kepada orang ramai di samping mendidik dan meningkatkan kesedaran minda masyarakat melalui pendekatan ini yang berorientasikan maklumat pendidikan dan hiburan dalam usaha untuk memperkasakan kesedaran berbangsa, beragama, dan bernegara. Ia juga menjadi satu kaedah dalam meningkatkan semangat patriotisme dan nasonalisme melalui mesej dan maklumat yang disampaikan.
 2. Matlamat Pentarama ialah untuk menyampaikan perutusan dan isu-isu semasa kerajaan disamping menghimbau orang ramai untuk menanamkan sikap dan nilai-nilai positif dan berbangsa, beragama dan bernegara serta untuk lebih komited dalam sama-sama bertanggungjawab membangun Negara.

6

PERKAMPUNGAN SIVIK BAGI LEPASAN IJAZAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Tujuan/Objektif:

 1. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dalam proses mencari pekerjaan serta memberi kefahaman dan maklumat terkini mengenai hal ehwal Negara dan kerajaan.
 2. Memupuk dan menanam semangat kenegaraan yang berteraskan falsafah Negara  ‘Melayu Islam Beraja’
 3. Memberikan ruang untuk berbincang dan memahami keperluan semasa bagi kemajuan bangsa dan Negara dalam pelbagai bidang.
 4. Membantu para peserta perkampungan sivik untuk meneroka peluang-peluang keusahawanan.
 5. Membolehkan para peserta menimba pengalaman sebagai nilai tambah dalam menempuh proses pencarian peluang pekerjaan yang kompetitif dan mencabar.

7

PERTANDINGAN LAGU-LAGU PATRIOTIK ANTARA MUKIM-MUKIM SEMPENA SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN

Tujuan/Objektif:

 1. Meningkatkan semangat patriotisme dikalangan penduduk mukim dan kampung.
 2. Menjadi platform bagi penyanyi berkumpulan terus berkarya disamping dapat mengisi ruang dan peluang dalam program-program seperti Pentarama atau seumpamanya yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri.
 3. Memupuk semangat berdaya saing dan patriotik melalui lagu-lagu yang dipertandingkan.
 4. Meningkatkan kesedaran bernegara melalui penghayatan berbentuk hiburan yang terpimpin.

8

JERAYAWARA PENGGUNAAN BANNER DAN BAHAN-BAHAN YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN NASIONAL

Tujuan/Objektif:

 1. Meningkatkan kefahaman, pengetahuan dan kesedaran awam mengenai penggunaan banner, bendera Negara dan bahan-bahan yang mempunyai kepentingan nasional demi menjaga kehormatan negara.
 2. Mempastikan tidak ada penyalahgunaan banner, bendera Negara dan bahan-bahan yang mempunyai kepentingan nasional.
 3. Menanam tanggungjawab menghormati dan melindungi integriti bendera Negara dan panji-panji Negara Brunei Darussalam pada setiap masa.Pegawai dan Kakitangan 

KK (Hj) HAJAH HAMSAH BINTI DATU KERNA HJ JAYA.jpg

 

Dayang Hajah Hamsah binti Datu Kerna Haji Jaya

Pegawai Penerangan

hamsah.jaya@information.gov.bn

2383400 ext 203 / 204 / 206

 


 

RD (NB) MOHD NURAKRAM BIN NORAINI @BAHRIN.jpg


Awang Mohd Nurakram bin Noraini @ Bahrin
Penolong Pegawai Penerangan
nurakram.bahrin@information.gov.bn

 

KK (Es) PG EMRAN BIN PG HAJI SALLEH.jpg


Pengiran Emran bin Pengiran Haji Salleh

Pegawai Luar Penerangan 

emran.salleh@information.gov.bn

2383400 ext 203 / 204 / 206

KK (Mam) MOHAMMAD ARIF MATALI.jpg


Awang Mohammad Arif bin Matali

Pembantu Pegawai Luar Penerangan 

arif.matali@information.gov.bn

2383400 ext 203 / 204 / 206

KK (Mab) MOHAMMAD NOR AMIRUDIN BIN HAJI BRAHIM.jpg


Awang Mohammad Nor Amirudin bin Haji Brahim
Pembantu Pegawai Luar Penerangan 

amirudin.brahim@information.gov.bn

2383400 ext 203 / 204 / 206

KK (Aat) HAJI ABDUL AZIM @ HAJI MU'AZ BIN HAJI TUJOH.jpg


Awang Haji Abdul Azim @ Haji Mu'az bin Haji Tujoh

Pembantu Pegawai Luar Penerangan 

azim.tujoh@information.gov.bn

2383400 ext 203 / 204 / 206

​​

 

Dayangku Nur Effa Ryina binti Pengiran Haji Hamdani
Pembantu Pegawai Luar Penerangan r
effa.hamdani @information.gov.bn


 

  Unit Hubungan Masyarakat

  Pegawai dan Kakitangan
 

KK (Km) MUHD. KHAIRULHADI BIN HJ MUHD. MUHTADDIR.jpg 


Awang Muhd. Khairulhadi bin Haji Muhd. Muhtaddir​

Pegawai Penerangan

khairul.muhtaddir@information.gov.bn

2383400 ext 202 / 205/ 206

KK (Zo) NURZAHIRAH BINTI HAJI OSMAN.jpg


Dayang Nurzahirah binti Haji Osman

nurzahirah.osman@information.gov.bn

Penolong Pegawai Perhubungan Awam I

2383400 ext 202 / 205/ 206

KK (Kh) MOHAMMAD KHAIDDIR SHAH BIN HAJI ABDUL HALIM.jpg


Awang Mohd.Khaiddir Shah bin Haji Abdul Halim

Pegawai Luar Penerangan

shah.halim@information.gov.bn

2383400 ext 202 / 205/ 206

KK (Ahk) ALIASAN BIN HJ KALONG.jpg


Awang Aliasan bin Haji Kalong

Pembantu Pegawai Luar Penerangan 

aliasan.kalong@information.gov.bn

2383400 ext 202 / 205/ 206

PK (Bhb) BAZLAN BIN HJ BESAR.jpg

Awang Bazlan bin Hj Besar

Pembantu Pegawai Luar Penerangan 

bazlan.besar@information.gov.bn

2383400 ext​ 126

Suhud Info.jpg

 

Awang Mohd Suhud bin Hj Bungsu

Pembantu Pegawai Luar Penerangan 

suhud.bungsu@information.gov.bn

2383400 ext​ 117

PAM (Hhm) HAJI MAHMUD HAFIDZIE BIN HJ AWG ALI MASHOD.jpg


Awang Haji Mahmud Hafidzie bin Haji Awang Ali Mashod

Pembantu Pegawai Luar Penerangan 

hafidzie.mashod@information.gov.bn

2383400 ext 202 / 205/ 206

Dayang Faridah binti Haji Kaderi @Bujang

Pembantu Pegawai Luar Penerangan 

faridah.kaderi@information.gov.bn

2383400 ext 403 / 404
 

Dayang Siti Noor Zairinah Binti Haji Zaini

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

zairinah.zaini@information.gov.bn