Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPenerbitan Melayu

Pelita Brunei


'Pelita Brunei'  adalah akhbar kerajaan rasmi yang pertama kali diterbitkan pada 15 Februari 1956. Tiga ratus salinan diedarkan setiap dua minggu menggunakan cyclostyled. Pada tahun 1959, mesin cetak telah digunakan.

 

Sejak 7 Julai 1965, 'Pelita Brunei' diterbitkan setiap hari Rabu – yang mana telah dikekalkan sehingga 2008.

 

'Pelita Brunei' terus berkembang dengan pelancaran sistem ePelita pada tahun 2008 di mana beritanya kini boleh didapati setiap hari melalui laman sesawangnya, diikuti oleh edisi cetakan (hardcopy) yang tersedia setiap Isnin, Rabu dan Sabtu.

 

Versi online boleh didapati di www.pelitabrunei.gov.bn manakala Versi E-paper juga boleh didapati di www.epaper.pelitabrunei.gov.bn atau melalui aplikasi mudah alih Jabatan Penerangan, InfoDeptBN.Jualan Buku-Buku Terbitan Jabatan Penerangan

Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri telah mula menjual buku-buku terbitan berikut iaitu Himpunan Titah, Himpunan Sabda, Kompilasi Sabda Anakanda, Haluan, Brunei Darussalam Negaraku dan juga buku daerah-daerah (Daerah Tutong dan Daerah Temburong).

Orang ramai bolehlah mendapatkan buku-buku berkenaan dari Ibu Pejabat, Jabatan Penerangan dan juga Cawangan-cawangan Penerangan di setiap daerah.

Untuk makluman, waktu perniagaan penjualan buku-buku adalah seperti berikut:


Isnin hingga Khamis 
8.00 pagi – 12.00 t/hari 
2.00 petang – 3.00 ptg

Sabtu
8.00 pagi – 11.00 pagi


poster jualan buku new.jpgHimpunan Titah-titah

Himpunan Sabda-sabda

Himpunan Haluan 

Lawatan Negara 

Tetamu Negara

Kompilasi Khutbah Jumaat

Semarak Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam 1984-2015

Agama Rasmi

Peranan dan Tanggungjawab Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

Bendera dan Lagu Kebangsaan

Brunei Merdeka

Ristaan Jubli Emas Jabatan Penerangan 

Kompilasi Rencana Jubli Emas 

Raja Di Hati Rakyat

Membudayakan Masyarakat Bermaklumat

Koleksi Melayu Islam Beraja

Koleksi Brunei Darussalam Negaraku

Koleksi Cerpen