Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMoU Brunei Darussalam dan Oman

‚ÄčMEMORANDUM PERSEFAHAMAN MENGENAI KERJASAMA DALAM BIDANG PENYIARAN DAN PENERANGAN
DI ANTARA KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DAN KERAJAAN KESULTANAN OMAN

Pengenalan

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Radio Televisyen Brunei (RTB), Jabatan Perdana Menteri, telah menandatangani kontrak baru dengan pengendali satelit Indonesia, Satelindo pada bulan Jun 2011. Kontrak ini melibatkan pajakan satu perempat transponder 1H pada Palapa C2, yang mula dilaksanakan pada 17 Jun 2001 dan dijangka berakhir pada 16 Jun 2006.

Dengan pajakan 'kapasiti ganti' tersebut, RTB telah dapat menyiarkan Saluran TV satelitnya yang dapat dilihat di Asia. Matlamat Saluran TV satelit ini adalah untuk meningkatkan imej Negara Brunei Darussalam dalam arena serantau dan global dengan perkara berikut sebagai objektif utama: 1) untuk membangunkan konteks program yang mengandungi berita, hal ehwal semasa, dokumentari dan pengetahuan agama dalam kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. 2) Menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai sumber penyebaran pengetahuan agama 3) untuk mengubah saluran ini menjadi saluran satelit Melayu.

Selain dari RTB, terdapat juga penyiar lain, yang menggunakan 'ruang-kapasiti' yang sama pada slot masa yang berbeza. Walau bagaimanapun, 'kapasiti ruang' masih tersedia pada slot masa yang berbeza dan terbuka kepada penyiarnya untuk disewa (pengguna lain akan bertanggungjawab kepada RTB bukan sahaja untuk semua kandungan tetapi juga pada parameter teknikal).

Tujuan MOU ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antara dua negara dalam bidang informasi tetapi bagi kita, itu lebih banyak lagi. Penerangan adalah tonggak komunikasi antara kerajaan dan rakyat dan antara kerajaan dan kerajaan lain. Di sinilah kedua rakyat kita boleh belajar tentang kedua-dua negara kita, budaya kita, sejarah kita, pencapaian kita dan banyak lagi di samping memperbaiki hubungan kita dengan lebih baik dalam masa jangka panjang. Tujuannya adalah untuk memupuk kerjasama dan persahabatan antara dua penerangan, yang mana akan menjadi saluran yang berkesan untuk mengukuhkan lagi ikatan dan hubungan istimewa antara negara-negara dan rakyat yang dipisahkan dengan jarak geografi.

Untuk mengukuhkan dan menggalakkan kerjasama dan persahabatan di antara mereka atas dasar kepentingan bersama, perkara berikut telah dipersetujui: - 1) Kedua-dua Kerajaan akan mengadakan pertemuan antara pegawai kanan dari kedua-dua negara untuk membincangkan bidang kerjasama dalam bidang penerangan, dan setiap negara akan mencalonkan wakil untuk perbincangan ini. 2) Kedua-dua Kerajaan boleh mencalonkan wakil untuk jawatankuasa khusus untuk mengkaji topik tertentu dalam bidang penerangan. 3) Sekiranya MOU ini ditamatkan, semua pengaturcara, projek atau perjanjian telah dimeterai tetapi tidak dibuat sebelum penamatan MOU akan terus berkuatkuasa sehingga mereka selesai.

Penandatanganan

Ditandatangani di Muscat pada 19 Jamadilawal 1418 bersamaan dengan 21 September 1997.

Ditulis dalam dua versi dalam kedua-dua bahasa (bahasa Arab dan bahasa Inggeris), masing-masing mempunyai kesahihan undang-undang yang sama dan sekiranya terdapat perbezaan tafsiran, Versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Penasihat Khas kepada  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, Pehin Dato Haji Isa bin Ibrahim

Bagi Kerajaan Kesultanan Oman ialah Menteri Penerangan, Tuan Yang Terutama Abdul Aziz bin Mohammed Al Rowas

Hadir Mesyuarat

Setiausaha Tetap, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam, Dato Paduka Haji Hazair bin Haji Abdullah dan Setiausaha Kementerian Penerangan, Negara Kesultanan Oman, Tuan Yang Terutama Sheikh Abdullah bin Shuwein Al-Hosni.

Pertimbangan Kertas Kerja Yang Dibincangkan Dalam Bidang Kerjasama yang Dicadangkan:

A. Penerangan dan Media Cetak

1) Program Pertukaran untuk Pegawai Penerangan

2) Program Pertukaran atau Media Cetak (Wartawan dan Jurugambar)

3) Pertukaran Bahan Bercetak dan Penerbitan

B. Penyiaran

1) Pertukaran Program Televisyen

2) Pertukaran Program Radio

3) Pendidikan, Latihan dan Penyelidikan

4) Tawaran Negara Brunei Darussalam untuk Masa Transponder yang Tidak Digunakan.

Kertas Perbincangan Kesultanan Oman

1) Kerjasama dalam bidang Agensi Berita

2) Program Pertukaran untuk Pegawai Penerangan

3) Program Pertukaran untuk Media Cetak (Wartawan dan Jurugambar)

4) Pertukaran Bahan Bercetak dan Penerbitan

5) Program Pertukaran Televisyen

6) Program Pertukaran Radio

7) Program Pertukaran Latihan