Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCawangan Tutong

BIL

CAWANGAN PENERANGAN
DAERAH TUTONG

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

1

Mengendalikan Program-Program Kenegaraan di Daerah Tutong:

 • Taklimat Kenegaraan di Sekolah-Sekolah Menengah.
 • Program Rakan Remaja Penerangan di Sekolah-Sekolah Menengah.
 • Pertandingan Koir Lagu Patriotik Antara Mukim-Mukim Sempena Sambutan Hari Kebangsaan.
 • Program Semarak Pengibaran Bendera Negara Sempena Sambutan Hari Kebangsaan.
 • Pentarama bagi Acara Persembahan Sebelah Malam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussala​m.

2

Mengendalikan Program-Program Kemasyarakatan di Daerah Tutong:

 • Program Sua Muka Bagi Kampung-Kampung.
 • Program Muzakarah Penerangan Bagi Mukim-Mukim.
 • Program Masyarakat Bermaklumat Bagi Kampung-Kampung.
 • Program Awasi Anak Kitani Bagi Mukim-Mukim.

3

Mengedarkan Bahan-Bahan Terbitan Jabatan Penerangan:

 • Potret Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Akhbar Rasmi Kerajaan Pelita Brunei di beberapa lokasi.
 • Mengemaskini Bahan Terbitan yang ada di Sudut Penerangan di beberapa lokasi.
 • Kalendar.
 • Warta Penerangan.
 • Poster-Poster.

4

Menjual Buku-Buku Terbitan Jabatan Penerangan:

 • Himpunan Titah.
 • Himpunan Sabda.
 • Kompilasi Sabda Anakanda.
 • Haluan.
 • Brunei Darussalam Negaraku.
 • Buku Daerah Tutong.
 • Buku Daerah Temburong.

5

Menyediakan Perkhidmatan Pembesar Suara (PA System):

 • Perkhidmatan Ini Diberikan Untuk Kegunaan Acara-Acara Rasmi Terutama Yang Dikendalikan Oleh Agensi-Agensi Kerajaan.

6

Perpustakaan:

 • Orang Ramai Dialu-Alukan Untuk Menggunakan Perpustakaan Cawangan. Antara Bahan-Bahan Yang Terdapat Di Perpustakaan Ini Ialah Bahan-Bahan Terbitan Jabatan Seperti Koleksi Pelita Brunei, Titah-Titah Dan Sabda.

7

Selaku Pegawai Penghubung Media (MRO):

 • Bagi Acara Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Kerabat DiRaja.

8

Selaku Ahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah (DDMC):

 • Bekerjasama Dengan Agensi-Agensi Kerajaan Dan Yang Berkepentingan Dalam Menangani Bencana Di Daerah Tutong.
Pegawai dan Kakitangan


TT (Hb) HASANUL HIDAYAT BIN HJ ABU BAKAR.jpg


​Awang Hasanul Hidayat bin Haji Abu Bakar

Penolong Pegawai Penerangan

hasanul.abubakar@information.gov.bn

4220290​ ​

Zurairah Haji Lisa - PLP.jpg

Zurairah Haji Lisa
Pegawai Luar Penerangan
Zurairah.lisa@information.gov.bn
TT (Aaa) AKUI BIN ANAM.jpg


Awg. Akui bin Anam

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

akui.anam@information.gov.bn

4220290Dayang Siti Mazfaizura binti Maikal
Pembantu Pegawai Luar Penerangan
siti.maikal@information.gov.bn
2383400 Ext 406
TT (Mra) MOHD RUSLI BIN ABDULLAH @GANDOK.jpg


Mohd. Rusli bin Abdullah @ Gandok

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

rusli.gandok@information.gov.bn

4220290​ ​

 TT (Dis) INDARADIANA BINTI SAHAK.jpg


Dyg. Indaradiana binti Sahak

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

indradiana.sahak@information.gov.bn

4220290​ ​

KK (Ant) NORDY BIN TABONG.jpg

Awang Nordy Bin Tabong

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

nordy.tabong@information.gov.bn

2383400 ext 203 / 204 / 206

 TT (Hma) HASIIM BIN HJ MURAH.jpg


Awang Hassim bin Haji Murah

Pembantu Pejabat

hassim.murah@information.gov.bn

4220290​ ​

TT (Jma) JULINIA BINTI MOHD ALI (2).jpg


Dayang Julinia binti Mohd. Ali

Pembersih Pekerja Tingkat

Julinia.ali@information.gov.bn

4220290​ ​