Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCawangan Tutong

CAWANGAN PENERANGAN DAERAH TUTONG

TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB

Mengendalikan Program-Program Kenegaraan di Daerah Tutong:

 • Taklimat Kenegaraan di Sekolah-Sekolah Menengah.
 • Program Rakan Remaja Penerangan di Sekolah-Sekolah Menengah.
 • Pertandingan Koir Lagu Patriotik Antara Mukim-Mukim Sempena Sambutan Hari Kebangsaan.
 • Program Semarak Pengibaran Bendera Negara Sempena Sambutan Hari Kebangsaan.
 • Pentarama bagi Acara Persembahan Sebelah Malam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Mengendalikan Program-Program Kemasyarakatan di Daerah Tutong:

 • Program Sua Muka Bagi Kampung-Kampung.
 • Program Muzakarah Penerangan Bagi Mukim-Mukim.
 • Program Masyarakat Bermaklumat Bagi Kampung-Kampung.
 • Program Awasi Anak Kitani Bagi Mukim-Mukim.

Mengedarkan Bahan-Bahan Terbitan Jabatan Penerangan:

 • Potret Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha.
 • Akhbar Rasmi Kerajaan Pelita Brunei di beberapa lokasi.
 • Mengemaskini Bahan Terbitan yang ada di Sudut Penerangan di beberapa lokasi.
 • Kalendar.
 • Warta Penerangan.
 • Poster-Poster.

  Menjual Buku-Buku Terbitan Jabatan Penerangan:
 • Himpunan Titah.
 • Himpunan Sabda.
 • Kompilasi Sabda Anakanda.
 • Haluan.
 • Brunei Darussalam Negaraku.
 • Buku Daerah Tutong.
 • Buku Daerah Temburong.

Menyediakan Perkhidmatan Pembesar Suara (PA System): Perkhidmatan Ini Diberikan Untuk Kegunaan Acara-Acara Rasmi Terutama Yang Dikendalikan Oleh Agensi-Agensi Kerajaan.

Perpustakaan: Orang Ramai Dialu-Alukan Untuk Menggunakan Perpustakaan Cawangan. Antara Bahan-Bahan Yang Terdapat Di Perpustakaan Ini Ialah Bahan-Bahan Terbitan Jabatan Seperti Koleksi Pelita Brunei, Titah-Titah Dan Sabda.

Selaku Pegawai Penghubung Media (MRO): Bagi Acara Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Kerabat DiRaja.

Selaku Ahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah (DDMC): Bekerjasama Dengan Agensi-Agensi Kerajaan Dan Yang Berkepentingan Dalam Menangani Bencana di Daerah Tutong.

Sudut Penerangan

 1. Balai Raya Kg. Sungai Kelugos
 2. Balai Raya Kg. Lamunin
 3. Rumah Panjang Supon
 4. Pejabat Cawangan Tutong

 PG HJ AHMAD FADILLAH AKHBAR.jpg

Ketua Cawangan

Pg. Haji Ahmad Fadillah Akhbar Bin Pg. Haji Sellahhuddin

Penolong Pegawai Penerangan

akhbar.sellahhuddin@information.gov.bn

 KHAIDDIR SHAH.jpg

Awang Mohammad Khaiddir Shah bin Haji Abdul Halim

Pegawai Luar Penerangan

 

 AKUI.jpg

Awang Akui bin Anam

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

akui.anam@information.gov.bn

 MOHD RUSLI.jpg

Mohammad Rusli bin Abdullah @ Gandok

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

rusli.gandok@information.gov.bn

 

Dayang Siti Mazfaizura binti Maikal

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

siti.maikal@information.gov.bn

 INDARADIANA.jpg

Dayang Indaradiana binti Sahak

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

indradiana.sahak@information.gov.bn

 NORDY.jpg

Awang Nordy Bin Tabong

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

nordy.tabong@information.gov.bn

 MUHAMMAD FADZLEY BIN ABDULLAH SIMPAI_PPL.jpg

Awang Muhammad Fadzley bin Abdullah Simpai

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

 

 HASSIM BIN HJ MURAH.JPG

Awang Haji Hassim bin Haji Murah

Pembantu Pejabat

hassim.murah@information.gov.bn

 Julinia.jpg

Dayang Julinia binti Mohammad Ali

Pembersih Pekerja Tingkat

Julinia.ali@information.gov.bn