Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCawangan Temburong

CAWANGAN PENERANGAN DAERAH TEMBURONG

TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB

Mengendalikan Program-Program Kenegaraan di Daerah Temburong:

 • Taklimat Kenegaraan di Sekolah-Sekolah Menengah.
 • Program Rakan Remaja Penerangan di Sekolah-Sekolah Menengah.
 • Pertandingan Koir Lagu Patriotik Antara Mukim-Mukim Sempena Sambutan Hari Kebangsaan.
 • Program Semarak Pengibaran Bendera Negara Sempena Sambutan Hari Kebangsaan.
 • Pentarama bagi Acara Persembahan Sebelah Malam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Mengendalikan Program-Program Kemasyarakatan di Daerah Temburong:

 • Program Sua Muka Bagi Kampung-Kampung.
 • Program Muzakarah Penerangan Bagi Mukim-Mukim.
 • Program Masyarakat Bermaklumat Bagi Kampung-Kampung.
 • Program Awasi Anak Kitani Bagi Mukim-Mukim.

Mengedarkan Bahan-Bahan Terbitan Jabatan Penerangan:

 • Potret Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha.
 • Akhbar Rasmi Kerajaan Pelita Brunei di beberapa lokasi.
 • Mengemaskini Bahan Terbitan yang ada di Sudut Penerangan di beberapa lokasi.
 • Kalendar.
 • Warta Penerangan.
 • Poster-Poster.

Menjual Buku-Buku Terbitan Jabatan Penerangan:

 • Himpunan Titah.
 • Himpunan Sabda.
 • Kompilasi Sabda Anakanda.
 • Haluan.
 • Brunei Darussalam Negaraku.
 • Buku Daerah Tutong.
 • Buku Daerah Temburong.

Menyediakan Perkhidmatan Pembesar Suara (PA System): Perkhidmatan Ini Diberikan Untuk Kegunaan Acara-Acara Rasmi Terutama Yang Dikendalikan Oleh Agensi-Agensi Kerajaan.

Perpustakaan: Orang Ramai Dialu-Alukan Untuk Menggunakan Perpustakaan Cawangan. Antara Bahan-Bahan Yang Terdapat Di Perpustakaan Ini Ialah Bahan-Bahan Terbitan Jabatan Seperti Koleksi Pelita Brunei, Titah-Titah Dan Sabda.

Selaku Pegawai Penghubung Media (MRO): Bagi Acara Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Kerabat DiRaja.

Selaku Ahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah (DDMC): Bekerjasama Dengan Agensi-Agensi Kerajaan Dan Yang Berkepentingan Dalam Menangani Bencana di Daerah Temburong.

Sudut Penerangan

 1. Balai Raya Kampung Menengah (Mukim Bangar)
 2. Rumah Panjang Kampung Tanjung Bungar  (Mukim Batu Apoi)
 3. Balai Raya Kg. Senukoh (Mukim Labu)
 4. Rumah Panjang Kampung Sibut (Mukim Amo)
 5. Rumah Panjang Kampung Semabat (Mukim Bokok)

 AH CHUA.jpg

Pemangku Ketua Cawangan

Awang Ah Chua bin Bangau

pegawai Luar Penerangan

chua.bangau@information.gov.bn

AMPUAN ROZA AMALYATI.jpg 

Ampuan Roza Amalyati binti Ampuan Hussain

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

roza.hussain@information.gov.bn


HAJI SUFRI.jpg 

Awang Haji Sufri bin Haji Jamil

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

sufri.hjjamil@information.gov.bn


 HJH UMMI HUMAIRA BINTI HJ RAMLI_PPL.jpg

Dayang Hajah Ummi Humaira Binti Haji Ramle

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

humaira.ramle@information.gov.bn

 


 MUHAMMAD FADZLEY BIN ABDULLAH SIMPAI_PPL.jpg

Awang Md. Fadzley bin Abdullah Simpai

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

fadzley.abdullah@information.gov.bn


AMPUAN MOHD. DAUD.jpg 

 

Ampuan Mohammad Daud bin Ampuan Tengah

Pembantu Pejabat

daud.tengah@information.gov.bn

 SALINA.jpg

Dayang Salina binti Haji Abdul Wahab

Pekerja Tingkat V 'Open Vote'

salina.wahab@information.gov.bn