Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCawangan Temburong

BIL

CAWANGAN PENERANGAN

DAERAH TEMBURONG

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

1

Mengendalikan Program-Program Kenegaraan di Daerah Temburong:

 • Taklimat Kenegaraan di Sekolah-Sekolah Menengah.
 • Program Rakan Remaja Penerangan di Sekolah-Sekolah Menengah.
 • Pertandingan Koir Lagu Patriotik Antara Mukim-Mukim Sempena Sambutan Hari Kebangsaan.
 • Program Semarak Pengibaran Bendera Negara Sempena Sambutan Hari Kebangsaan.
 • Pentarama bagi Acara Persembahan Sebelah Malam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

2

Mengendalikan Program-Program Kemasyarakatan di Daerah Temburong:

 • Program Sua Muka Bagi Kampung-Kampung.
 • Program Muzakarah Penerangan Bagi Mukim-Mukim.
 • Program Masyarakat Bermaklumat Bagi Kampung-Kampung.
 • Program Awasi Anak Kitani Bagi Mukim-Mukim.

3

Mengedarkan Bahan-Bahan Terbitan Jabatan Penerangan:

 • Potret Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha.
 • Akhbar Rasmi Kerajaan Pelita Brunei di beberapa lokasi.
 • Mengemaskini Bahan Terbitan yang ada di Sudut Penerangan di beberapa lokasi.
 • Kalendar.
 • Warta Penerangan.
 • Poster-Poster.

4

Menjual Buku-Buku Terbitan Jabatan Penerangan:

 • Himpunan Titah.
 • Himpunan Sabda.
 • Kompilasi Sabda Anakanda.
 • Haluan.
 • Brunei Darussalam Negaraku.
 • Buku Daerah Tutong.
 • Buku Daerah Temburong.

5

Menyediakan Perkhidmatan Pembesar Suara (PA System):

Perkhidmatan Ini Diberikan Untuk Kegunaan Acara-Acara Rasmi Terutama Yang Dikendalikan Oleh Agensi-Agensi Kerajaan.

6

Perpustakaan:

Orang Ramai Dialu-Alukan Untuk Menggunakan Perpustakaan Cawangan. Antara Bahan-Bahan Yang Terdapat Di Perpustakaan Ini Ialah Bahan-Bahan Terbitan Jabatan Seperti Koleksi Pelita Brunei, Titah-Titah Dan Sabda.

7

Selaku Pegawai Penghubung Media (MRO):

Bagi Acara Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Kerabat DiRaja.

8

Selaku Ahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah (DDMC):

Bekerjasama Dengan Agensi-Agensi Kerajaan Dan Yang Berkepentingan Dalam Menangani Bencana di Daerah Temburong.Pegawai dan Kakitangan


PK (Am).jpg


Pengiran Arsul bin Pengiran Haji Abdul Momin

Penolong Pegawai Penerangan

arsul.momin@information.gov.bn

2383400 ext 116

 


TB (Cb) AH CHUA BIN BANGAU.jpg


​Awang Ah Chua bin Bangau

pegawai Luar Penerangan

chua.bangau@information.gov.bn

5221342

TB (MUHAMMAD HALIME BIN HAJI TAJUDDIN).jpg


Awang Muhammad Halime bin Haji Tajudin

 

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

halime.tajuddin@information.gov.bn

5221342

TB (Rah) AMPUAN ROZA AMALYATI BINTI AMPUAN HUSSAIN.jpg


Ampuan Roza Amalyati binti Ampuan Hussain

 

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

roza.hussain@information.gov.bn

5221342

sufrijamil.jpg


Awang Haji Sufri bin Haji Jamil

 

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

sufri.hjjamil@information.gov.bn

5221342

sufrijamil.jpg

 

Awang Muhammad Fadzley Bin Abdullah Simpai

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

 

TB (Mdt) AMPUAN MOHD. DAUD BIN AMPUAN TENGAH.jpg


Ampuan Mohd. Daud bin Ampuan Tengah

Pembantu Pejabat

daud.tengah@information.gov.bn

5221342

TB (Dsw) SALINA BINTI WAHAB.jpg


Dayang Salina binti Haji Abdul Wahab

Pekerja Tingkat V

salina.wahab@information.gov.bn

5221342