Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCawangan Kuala Belait

CAWANGAN PENERANGAN
DAERAH BELAIT
TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)
Mengendalikan program-program kemasyarakatan bagi penduduk-penduduk mukim dan kampung seperti Program Sua Muka, Program Masyarakat Bermaklumat, Program Awasi Anak Kitani dan Program Ramadhan Penerangan.
Mengendalikan Program Taklimat Kenegaraan dan Rakan Remaja Penerangan di Sekolah-sekolah Menengah di Daerah Belait.
Menyelaras dan Memantau pengedaran Pelita Brunei di tempat-tempat yang ditentukan di Daerah Belait.
Mengurus dan Mengendalikan permohonan PA Sistem di Daerah Belait.
Mengedarkan dan Mengagihkan bahan-bahan terbitan Jabatan Penerangan di Daerah Belait.
Mengedarkan potret Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha.
Menyediakan dan memantau sudut-sudut penerangan di ulu Belait.
Memberigakan aplikasi InfoDeptBN kepada penduduk-penduduk mukim dan kampung di Daerah Belait.
Mengendalikan Program Pentarama dan Pertandingan Koir peringkat Daerah Belait.
Mengumpul isu-isu semasa yang disampaikan Penduduk Mukim dan Kampung di Daerah Belait semasa Program Sua Muka Penerangan.
Menyelaras dan mengendalikan Program Muzakarah Penerangan di Daerah Belait.
Bekerjasama dengan agensi-agensi Kerajaan lain dalam menangani bencana di Daerah Belait selaku ahli jawatankuasa pengurusan bencana daerah.
Bekerjasama dalam pengendalian acara-acara perayaan di Daerah Belait dengan agensi-agensi lain yang terlibat.

Pegawai dan Kakitangan

(FS) PG HJ AHMAD FADILLAH AKHBAR - P.P.P.jpg

Pg Hj Ahmad Fadillah Akhbar Bin Pg Hj Sellahhuddin

Penolong Pegawai Penerangan

akhbar.sellahhuddin@information.gov.bn

3224636

TT (Ay) MOHD ADI ZAMHARI BIN HAJI AWANG YAHYA.jpg

Mohd. Adi Zamhari bin Hj. Awg Yahya
Pegawai Luar Penerangan
adizamhari.yahya@information.gov.bn
4220290​

KB (Lar) ISMALE BIN ABDUL RAHMAN.jpg

Awang Ismale bin Abdul Rahman

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

ismale.rahman@information.gov.bn

3224636

KB (Sha) SITI HANIZA BINTI AZARI.jpg

Dayang Siti Haniza binti Azari

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

haniza.azahari@information.gov.bn

3224636

KB (Dka) KHAIRUNNEEZA BINTI ABDULLAH.jpg

Dayang Khairuneeza binti Abdullah

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

khairuneeza.abdullah@information.
gov.bn

3224636

KB (Dka) KHAIRUNNEEZA BINTI ABDULLAH.jpgDayang Hajah Ummi Humaira Binti Haji Ramle
Pembantu Pegawai Luar Penerangan
KB (Dka) KHAIRUNNEEZA BINTI ABDULLAH.jpg
Dayang Nurafiqah Aziilah Binti Jalani
Pembantu Pegawai Luar Penerangan
KB (Air) ANANG IDRIS BIN HAJI RAMLI.jpg

Awang Anang Idris bin Haji Ramli

Pekerja Tingkat IV

idris.ramli@information.gov.bn

3224636

KB (Lhm) LATIFAH BINTI HAJI MOKTI.jpg

​Dayang Latifah binti Haji Mokti

Cleaner 
"Open Vote"

latifah.mokti@information.gov.bn

3224636