Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCawangan Kuala Belait

CAWANGAN PENERANGAN DAERAH BELAIT

TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB

Mengendalikan Program-Program Kenegaraan di Daerah Belait:

 • Taklimat Kenegaraan di Sekolah-Sekolah Menengah.
 • Program Rakan Remaja Penerangan di Sekolah-Sekolah Menengah.
 • Pertandingan Koir Lagu Patriotik Antara Mukim-Mukim Sempena Sambutan Hari Kebangsaan.
 • Program Semarak Pengibaran Bendera Negara Sempena Sambutan Hari Kebangsaan.
 • Pentarama bagi Acara Persembahan Sebelah Malam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Mengendalikan Program-Program Kemasyarakatan di Daerah Belait:

 • Program Sua Muka Bagi Kampung-Kampung.
 • Program Muzakarah Penerangan Bagi Mukim-Mukim.
 • Program Masyarakat Bermaklumat Bagi Kampung-Kampung.
 • Program Awasi Anak Kitani Bagi Mukim-Mukim.

Mengedarkan Bahan-Bahan Terbitan Jabatan Penerangan:

 • Potret Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha.
 • Akhbar Rasmi Kerajaan Pelita Brunei di beberapa lokasi.
 • Mengemaskini Bahan Terbitan yang ada di Sudut Penerangan di beberapa lokasi.
 • Kalendar.
 • Warta Penerangan.
 • Poster-Poster.

Menjual Buku-Buku Terbitan Jabatan Penerangan:

 • Himpunan Titah.
 • Himpunan Sabda.
 • Kompilasi Sabda Anakanda.
 • Haluan.
 • Brunei Darussalam Negaraku.
 • Buku Daerah Tutong.
 • Buku Daerah Temburong.

Menyediakan Perkhidmatan Pembesar Suara (PA System): Perkhidmatan Ini Diberikan Untuk Kegunaan Acara-Acara Rasmi Terutama Yang Dikendalikan Oleh Agensi-Agensi Kerajaan.

Perpustakaan: Orang Ramai Dialu-Alukan Untuk Menggunakan Perpustakaan Cawangan. Antara Bahan-Bahan Yang Terdapat Di Perpustakaan Ini Ialah Bahan-Bahan Terbitan Jabatan Seperti Koleksi Pelita Brunei, Titah-Titah Dan Sabda.

Selaku Pegawai Penghubung Media (MRO): Bagi Acara Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Kerabat DiRaja.

Selaku Ahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah (DDMC): Bekerjasama Dengan Agensi-Agensi Kerajaan Dan Yang Berkepentingan Dalam Menangani Bencana di Daerah Belait.

Sudut Penerangan

 1. Pejabat Cawangan Seria
 2. Balai Raya Sungai Liang
 3. Rumah Panjang Mandaram Besar
 4. Rumah Panjang Buau
 5. Rumah Panjang Melilas
 6. Rumah Besar Sukang

 LIYANA HAJI SUHAIMI_PENOLONG PEGAWAI PENERANGAN.jpg

Ketua Cawangan

Dayang Liyana binti Haji Suhaimi

Penolong Pegawai Penerangan

liyana.suhaimi@information.gov.bn

 

 MOHD ADI ZAMHAR.jpg

Mohammad Adi Zamhari bin Haji Awang Yahya

Pegawai Luar Penerangan

adizamhari.yahya@information.gov.bn

 ISMALE.jpg

Awang Ismale bin Abdul Rahman

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

ismale.rahman@information.gov.bn

 SITI HANIZA.jpg

Dayang Siti Haniza binti Azari

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

haniza.azahari@information.gov.bn

 KHAIRUNNEEZA.jpg

Dayang Khairuneeza binti Abdullah

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

khairuneeza.abdullah@information.gov.bn

 NURAFIQAH AZILAH BINTI JALANI_PPL_.jpg

Dayang Nurafiqah Aziilah Binti Jalani

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

nurafiqah.jalani@information.gov.bn

 

 MUHAMMAD HALIME KB.jpg

Awang Muhammad Halime bin Haji Tajudin

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

halime.tajuddin@information.gov.bn


 LATIFAH.jpg

Dayang Latifah binti Haji Mokti

Pembersih 'Open Vote'

latifah.mokti@information.gov.bn