Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Menjayakan Visi Komuniti ASEAN Pasca-2025

Oleh : Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji Ahmad

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 26 Oktober. - Pada Sidang-sidang Kemuncak Ke-38 dan Ke-39 yang berlangsung secara maya pada hari ini, para pemimpin telah mendengarkan laporan daripada Setiausaha Agung ASEAN, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Lim Jock Hoi, yang merangkumi usaha-usaha pemulihan ASEAN dalam memberikan tindak balas terhadap pandemik COVID-19 dengan mengutamakan keselamatan vaksin dan kejayaan pelaksanaan rangka kerja pemulihan serta keperluan untuk mengoperasikan kesalinghubungan dan pendigitalan untuk menerajui pemulihan serantau.

Di samping itu, para pemimpin ASEAN juga memuji usaha-usaha kolektif ASEAN dalam menjayakan kemajuan Visi Komuniti ASEAN Pasca-2025, sambil menggesa untuk meneruskan kerjasama dengan rakan-rakan kongsi luar dalam meningkatkan rangka kerja serantau ASEAN.

Dalam persediaan menghadapi kecemasan kesihatan awam pada masa hadapan, para pemimpin menekankan kepentingan bagi pengedaran vaksin yang berpatutan, dapat diakses dan saksama serta sokongan perubatan, teknikal dan kewangan di seluruh rantau ini.

ASEAN juga harus memanfaatkan peluang untuk membangunkan sektor digital untuk mempercepatkan pemulihan ekonomi serantau.

Semasa Sidang Kemuncak Ke-39, Kenyataan Pengerusi Sidang Kemuncak ASEAN Ke-38 dan Ke-39 dikeluarkan dan dipersetujui oleh Para Pemimpin ASEAN, di mana Para Pemimpin ASEAN juga bersama-sama meluluskan, iaitu Bandar Seri Begawan Declaration on the Strategic and Holistic Initiative to Link ASEAN Responses to Emergencies and Disasters (ASEAN SHIELD), antaranya adalah bagi menggalakkan dan melaksanakan inisiatif ASEAN SHIELD yang merupakan pendekatan strategik, holistik, merentas sektor dan pendekatan diselaraskan di seluruh Komuniti ASEAN untuk memastikan tindak balas ASEAN secara kolektif, cepat, berkesan dan tepat pada masanya dalam mengurangkan kesan pelbagai jenis kecemasan dan bencana yang menjejaskan rantau ini. Juga diluluskan, ASEAN Leaders' Declaration on Upholding Multilateralism yang antara lain memperkukuhkan institusi ASEAN dengan terus memberi penekanan kepada peningkatan kecekapan proses dan kaedah kerja ASEAN serta meningkatkan kapasiti dan keberkesanan institusi ASEAN, bersama-sama dengan mengukuhkan pusat dan kemudahan sedia ada untuk memperdalam usaha pembinaan komuniti dalam ASEAN dan dengan rakan kongsi luar serta menggariskan lagi kepesatan dan perpaduan ASEAN yang akan memperdalam lagi hubungan politik, ekonomi dan sosial ASEAN di rantau ini dan seterusnya.

Para pemimpin juga meluluskan ASEAN Leaders' Declaration on the Blue Economy yang merupakan deklarasi bagi mengukuhkan kerjasama dalam kalangan Negara Anggota ASEAN untuk meneruskan pemahaman yang lebih mendalam tentang Blue Economy, termasuk melalui bengkel dan seminar, penyelidikan dan pendidikan, pembinaan kapasiti dan latihan, dan perkongsian maklumat dan amalan terbaik serta langkah-langkah lain yang sesuai yang selaras dengan kewajipan di bawah undang-undang antarabangsa, undang-undang negara dan peraturan Negara Anggota ASEAN masing-masing dan mengalu-alukan rakan sejawat bagi menyokong pembangunan ASEAN Blue Economy, di mana ASEAN berperanan sebagai penggerak.

Turut diluluskan, Consolidated Strategy on the Fourth Industrial Revolution for ASEAN yang bermaksud revolusi perindustrian yang sedang membentuk semula ekonomi dan masyarakat di seluruh dunia melalui perubahan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, pesat, transformatif dan tidak dapat dipulihkan kepada cara kita menghasilkan, bekerja, hidup dan berinteraksi. Ia membentangkan peluang dan cabaran baharu kepada kerajaan, perniagaan dan masyarakat pada umumnya.

ASEAN Leaders' Statement on Advancing Digital Transformation in ASEAN juga turut dipersetujui memandangkan ia mampu melaksanakan Pelan Induk Digital ASEAN 2025 dan visinya untuk ASEAN sebagai komuniti digital dan blok ekonomi terkemuka, dikuasakan oleh perkhidmatan digital, teknologi dan ekosistem yang selamat dan transformatif, melalui usaha pelengkap kerajaan, pengawal selia dan pemain pasaran.

ASEAN Comprehensive Framework on Care Economy juga diluluskan, yang berfungsi untuk membimbing pembangunan ekonomi penjagaan ASEAN sebagai tindak balas kepada krisis dan cabaran yang kompleks - seperti

kesan pandemik COVID-19, perubahan demografi, krisis iklim - untuk terus kemampanan pembangunan dan melindungi segmen populasi yang berbeza dan sektor di rantau ini. Tindak balas ASEAN akan memerlukan pendekatan pelbagai aspek dan pelbagai dimensi, iaitu keseluruhan ASEAN untuk mempersiapkan ASEAN yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mampan.

Para pemimpin juga meluluskan ASEAN Strategic Policy Framework on Promoting an Adaptive ASEAN Community of Greater Understanding, Tolerance and a Sense of Regional Agendas among Peoples of ASEAN, iaitu cabaran untuk memupuk persefahaman, toleransi dan semangat agenda serantau yang lebih tinggi adalah pelbagai aspek. Konflik, sikap tidak bertoleransi dan perpecahan mungkin timbul akibat pertembungan budaya, kepercayaan dan nilai, sesama sendiri. Mereka juga mungkin terkesan akibat nilai kepercayaan.

Ancaman keselamatan bukan tradisional seperti kesan perubahan iklim, bencana alam dan akibat manusia, kecemasan kesihatan termasuk wabak mungkin berpotensi untuk memburukkan lagi ketegangan. Ancaman asimetri lain termasuk penyebaran berita palsu dan kesan negatifnya, ucapan kebencian dan pandangan ekstremis juga boleh menyumbang kepada ketidakpercayaan iklim. Garis kepincangan ini tidak hanya ditunjangi oleh aspek keselamatan politik kerana lebih kerap daripada tiada, punca asas adalah perbezaan dalam budaya atau faktor sosioekonomi.

ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 26th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP-26) menyedari bahawa perubahan iklim mempunyai potensi kesan negatif kepada keperluan asas untuk kehidupan manusia seperti makanan, air, tenaga, persekitaran yang bersih dan hijau, dan kesihatan, termasuk ekosistem sokongan dan kumpulan yang terdedah, termasuk wanita, kanak-kanak, orang tua, orang kurang upaya dan orang berpendapatan rendah terjejas secara tidak seimbang oleh kesan buruk perubahan iklim.

Bandar Seri Begawan Declaration on the Importance of the Family for Community Development and Nation- Building pula antara lain menyentuh mengenai persetujuan menggalakkan penubuhan sistem sokongan penjagaan bersepadu berasaskan komuniti untuk membantu keluarga sebagai penjaga utama dalam menyediakan perlindungan, bantuan dan perkhidmatan penjagaan yang diperlukan kepada kanak-kanak, warga emas, wanita dan individu berkeperluan khas, dengan itu membenarkan peranan berkesan keluarga tradisional dalam meningkatkan kebajikan masyarakat, kesejahteraan, perlindungan sosial dan pembinaan negara.

Para pemimpin juga meluluskan ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work yang antaranya memupuk usaha meningkatkan produktiviti buruh negara anggota ASEAN melalui pengukuhan langkah dasar dan pelaksanaan rangka kerja holistik dalam pengurusan produktiviti buruh yang melibatkan pendekatan institusi, strategi dan budaya.

ASEAN Leaders' Declaration on the Reformulation and Production of Healthier Food and Beverage Options pula

antara lain Negara-negara Anggota ASEAN mengutamakan perumusan semula dan pengeluaran pilihan makanan dan minuman yang lebih sihat sebagai strategi utama yang akan dilaksanakan dengan menjalankan perundingan antara tonggak untuk mencapai potensi kesihatan maksimum komuniti ASEAN melalui promosi gaya hidup sihat, memastikan kehidupan sihat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua pada semua peringkat umur, khususnya pengambilan diet yang sihat dan seimbang.

Negara Anggota ASEAN juga telah memasukkan perkongsian amalan baik mengenai pembiayaan kesihatan yang inovatif dan penggunaan cukai untuk membiayai promosi gaya hidup sihat, termasuk program penyakit tidak berjangkit di negara masing-masing.

Declaration on the Elimination of Bullying of Children in ASEAN pula dapat menggalakkan budaya pencegahan yang mendidik dan memperkasakan orang ramai, mengesan, mencegah dan bertindak balas segera terhadap buli kepada kanak-kanak melalui pendekatan holistik, merentas sektor, pelbagai disiplin, bersepadu dengan penyertaan daripada institusi kekeluargaan, pendidikan komprehensif dan inklusif, norma sosial dan perubahan tingkah laku, literasi digital, akses kepada perkhidmatan kesihatan dan sosial, pengukuhan kerja sosial dan pemerkasaan ekonomi serta empati kognitif dan efektif.

Attachments
Created at 01/03/2022 06:08 PM by Mohammad Khaiddir Shah Bin Hj Abdul Halim
Last modified at 01/03/2022 06:16 PM by Mohammad Khaiddir Shah Bin Hj Abdul Halim