Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnitsokongan

BIL

BAHAGIAN/ UNIT/ CAWANGAN / MEJA

UNIT SOKONGAN

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

1

Mengedarkan Bahan-Bahan Terbitan Jabatan Penerangan:

 • Potret Wajah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri
 • Akhbar Rasmi Kerajaan Pelita Brunei di Ibu Pejabat dan lokasi-lokasi VIP serta Awam.
 • Bahan Terbitan
 • Kalendar Tahunan
 • Warta Penerangan
 • Poster-Poster
 • Mengendalikan pembahagian Surat-Surat Khabar Tempatan bagi jabatan ini.

2

Menjual Buku-Buku Terbitan Jabatan Penerangan:

 • Himpunan Titah
 • Himpunan Sabda
 • Kompilasi Sabda Anakanda
 • Haluan
 • Brunei Darussalam Negaraku
 • Buku Daerah Tutong
 • Buku Daerah Temburong

3

Perkhidmatan Pembesar Suara (PA System):

 • Memberikan Perkhidmatan kepada Agensi-Agensi Kerajaan dalam Acara-Acara Rasmi Kenegaraan
 • Mengawas dan memantau PeralatanPA System yang terdapat dalam Dewan dan Surau jabatan serta memberikan bantuan kepada cawangan daerah-daerah.
 • Mengendalikan PA System bagi program dan aktiviti dalam jabatan seperti:
 1. Program Sua Muka, Program Muzakarah Penerangan, Program Masyarakat Bermaklumat dan Program Awasi Anak Kitani.
 2. Acara-acara sambutan kenegaraan dan keagamaan seperti Sambuatan Maulud Nabi MuhammadSAW, Awal Tahun Hijrah, Israk Mikraj, Nuzul Al-Quran, Hari Penerangan, Hari Raya Aidilfitri, serta acari sukan jabatan.

4

       Perkhidmatan Kenderaan Kerajaan (BG)

 • Memberikan perkhimatan kepada Pegawai dan Kakitangan yang bertugas diluar jabatan seperti Pegawai yang menghadiri mesyuarat, Pemberita, Jurugambar, MRO, mengadakan program-program dan aktiviti-aktiviti jabatan.
 • Pengedaran dan Penghantaran Pelita Brunei
 • Memberikan bantuan dalam pengangkutan barang-barang PA System serta barang-barang keperluan bagi semua bahagian, unit dan cawangan dalam mengendalikan apa jua program serta aktiviti yang dikendalikan.
 • Pengawasan semua kenderaan jabatan termasuk cawangan dalam memastikan penjagaan serta keselamatannya.Pegawai dan Kakitangan


Pengiran Ikram bin Pengiran Haji Ahmad

Assistant  Information Officer

ikram.ahmad@information.gov.bn


PK (Abd) ABU BAKAR BIN HJ DURAMAN.jpg


Awang Abu Bakar bin Hj Duraman

Film Technician

bakar.duraman@information.gov.bn

2383400 ext​ 126

PK (Shm) SHARIN BIN HJ MD NOOR @MATNOR.jpg


Awang Sharin bin Hj Md Noor @Matnor

Mechanic

sharin.noor@information.gov.bn

2383400 ext​ 126

PK (Amn) ASRIN BIN MOHAMAD NOOR.jpg


Awang Asrin bin Mohamad Noor

Office Assistant

asrin.nor@information.gov.bn

2383400 ext​ 120

PK (Shb) AK SHAH HERMAN BIN PG BIDIN.jpg


Awangku Shah Herman bin Pengiran Bidin

Office Assistant

herman.bidin@information.gov.bn

2383400 ext​ 117

PK (Rhj) ROSLAN BIN HJ MD JADI @HJ MD ZIADI.jpg


Awang Roslan bin Hj Md Jadi @Hj Md Ziadi

Driver Grade II

roslan.jadi@information.gov.bn

2383400 ext​ 115

PK (Hmm) HJ MORNI BIN HJ METALI.jpg


Awang Hj Morni bin Hj Metali

Driver Grade II

morni.metali@information.gov.bn

2383400 ext​ 115

PK (Tha) HJH TIMAH BINTI OKB HAJI ALI.jpg


Dayang Hjh Timah binti OKB Haji Ali

Assistant Clerk ‘Open Vote’

timah.ali@information.gov.bn

2383400 ext​ 120

PK (Hlr) HAJI LIMAN BIN HAJI RAHIM.jpg

Awang Haji Liman bin Haji Rahim

Driver Grade I 'Open Vote'

liman.rahim@information.go​v.bn

2383400 ext​ 115

PK (Ama).jpgAZMAN BIN HAJI MOHAMMAD ALI

Azman.Ali@Information.Gov.Bn

Driver Grade IImuhd ikhwan aziz(pass).jpg
Muhd Ikhwan Azizi bin Haji Ismail

Driver Grade II