Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSupport Unit

SUPPORT UNIT

TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB
 • Kenderaan Jabatan
 • Memberikan perkhidmatan kenderaan jabatan -  menghantar dan mengambil pegawai / kakitangan bagi urusan-urusan rasmi jabatan dan (penghantaran persuratan urusan Kerajaan)
 • Memastikan kenderaan jabatan berkeadaan bersih, baik dan selamat digunakan
 • Menyelaras penjadualan atau pertukaran bertugas pemandu.
 • Menyediakan Perkhidmatan Pembesar Suara
 • Perkhidmatan ini diberikan untuk kegunaan acara/program/aktiviti jabatan dan acara-acara rasmi terutama yang dikendalikan oleh agensi-agensi Kerajaan
 •  Memastikan peralatan PA System sentiasa berkeadaan baik.
 • Mengedarkan Bahan-Bahan Terbitan Jabatan Penerangan
 • Potret Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha.
 • Akhbar Rasmi Kerajaan Pelita Brunei (PB) di beberapa lokasi
 • Menyelaras Pembekalan Surat Khabar untuk VVIP
 • Kalendar
 • Warta Penerangan
 • Poster-Poster
 • Menjual Buku-Buku Terbitan Jabatan Penerangan
 • Himpunan TitahHimpunan SabdaKompilasi Sabda AnakandaBrunei Darussalam NegarakuHaluanBuku Daerah TutongBuku Daerah TemburongBuku Daerah BelaitBrunei Today dan lain-lain


PK (Am).jpg

Head of Unit

Pengiran Arsul bin Pengiran Haji Momin

Asistant Information Officer

arsul.momin@information.gov.bn


PK (Abd) ABU BAKAR BIN HJ DURAMAN.jpg

Awang Abu Bakar bin Haji Duraman

Film Technician

bakar.duraman@information.gov.bn

PK (Shm) SHARIN BIN HJ MD NOOR @MATNOR.jpg

Awang Sharin bin Haji Mohammad Noor @Matnor

Mechanic

sharin.noor@information.gov.bn

PK (Amn) ASRIN BIN MOHAMAD NOOR.jpg

Awang Asrin bin Mohamad Noor

Office Assistant

asrin.nor@information.gov.bn

PK (Shb) AK SHAH HERMAN BIN PG BIDIN.jpg

Awangku Shah Herman bin Pengiran Bidin

Office Assistant

herman.bidin@information.gov.bn

PK (Rhj) ROSLAN BIN HJ MD JADI @HJ MD ZIADI.jpg

Awang Roslan bin Haji Mohammad Jadi @ Ziadi

Driver Grade II

roslan.jadi@information.gov.bn

PK (Hmm) HJ MORNI BIN HJ METALI.jpg

Awang Hj Morni bin Haji Metali

Driver Grade II

morni.metali@information.gov.bn

PK (Tha) HJH TIMAH BINTI OKB HAJI ALI.jpg

Dayang Hjh Timah binti OKB Haji Ali

Assistant Clerk ‘Open Vote’

timah.ali@information.gov.bn

PK (Hlr) HAJI LIMAN BIN HAJI RAHIM.jpg

Awang Haji Liman bin Haji Rahim

Driver Grade I 'Open Vote'

liman.rahim@information.go​v.bn

PK (Ama).jpg

Azman bin Haji Mohammad Ali

azman.ali@information.gov.bn

Driver Grade II
ASSET MANAGEMENT UNIT

TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB

 • Menerima dan memproses aduan kerosakan bangunan
 • Memastikan kebersihan di dalam dan di sekitar kawasan luar bangunan
 • Mengambil langkah berjaga-jaga dan memastikan keselamatan bangunan daripada kerosakan, kecurian, kebakaran dan sebagainya.
 • Memastikan bendera Negara dan cucul dinaikkan dan diturunkan mengikut tempoh dan tarikh yang ditetapkan


PK (Maj) MARINAH BINTI JUMAT.jpg

Dayang Marinah binti Jumat

Cleaner Open Vote

marinah.jumat@information.gov.bn

Hardee.jpg

Awang Mohammad Hardee bin Safli

Worker Grade V 'Open Vote'

hardee.safli@information.gov.bnPK (Ahy) AZLIN BIN HAJI YAAKUB @ HJ YACUB2.jpg

Awang Azlin bin Haji Yaakub @ Yacub

​Worker Grade V 'Open Vote'

azlin.yaakub@information.gov.bnPK (Mht) MASNAH BINTI HAJI MD TAMIN.jpg

Dayang Masnah binti Haji Mohammad Tamin

Worker Grade V 'Open Vote'

masnah.tamin@information.gov.bn

PK (Hsd) HAJAH SABARIAH BINTI HAJI DRAHMAN.jpg

Dayang Hajah Sabariah binti Haji Drahman

Worker Grade V 'Open Vote'

sabariah.drahman@information.gov.bn

PK (Mhj) MARLIANA BINTI HAJI JAMAL.jpg

Dayang Marliana binti Haji Jamal

Worker Grade V 'Open Vote'

marliana.jamal@information.gov.bn

PK (Jum) JULIANA BINTI MINDAS.jpg

Dayang Juliana binti Mindas

Worker Grade V 'Open Vote'

juliana.mindas@information.gov.bn

PK (Hrj) HAJAH ROHAYAH BINTI HAJI AWANG JAPAR.jpg

Dayang Hajah Rohayah binti Haji Awang Japar

Worker Grade V 'Open Vote'

rohayah.japar@information.gov.bn

PK (Mkm) MOHAMMAD ANI KHAIRUL AZIZAN BIN MOHAMMAD.jpg

Awang Mohammad Ani Khairul Azizan bin Mohamad

Worker Grade V

azizan.mohamad@information.gov.bn