Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Penyelidikan dan Perkembangan

BIL

BAHAGIAN/ UNIT/ CAWANGAN / MEJA

UNIT PENYELIDIKAN DAN PERKEMBANGAN (URD)

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

1

Memantau kemajuan dan perkembangan Penunjuk Prestasi Utama (KPIs) pegawai-pegawai dan kakitangan Jabatan Penerangan

2

Berperanan selaku sekretariat dalam menyelaras dan melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Penggerak Prestasi (JEPP).

3

Menyelaras penempatan pegawai/kakitangan jabatan lain dan mahasiswa dan mahasiswi untuk membuat penempatan kerja di jabatan ini.

4

Merancang, menyelaras, mengendalikan dan mengenalpasti keperluan program latihan samaada kursus(jangka panjang dan jangka pendek), seminar, forum, persidangan, symposium dan bengkel.

5

Merancang dan mengurus peruntukan dan perbelanjaan program latihan dalam dan luar negeri dari aspek pembangunan diri, penguasaan pengetahuan kemahiran, kreativiti dan inovasi.

6

Mengenalpasti kebolehan pegawai bagi mengisi jawatan kosong secara pemangkuan atau kenaikan pangkat bagi semua peringkat mengikut kesesuaian Jabatan.

7

Menyediakan kajian skim perkhidmatan jawatan dan tanggagaji, penyusunan semula struktur organisasi.

8

Menyelaras dan mengaturkan Mesyuarat Tenaga Manusia dan Mesyuarat Pelan Strategik setiap sebulan sekali.


Dokumen

 PANDUAN PENEMPATAN KERJA PENUNTUT.docx

STUDENTS GUIDELINES.doc


Pegawai dan Kakitangan 


Ketua Unit

Dayang Mufidah binti Abdul Hakim
Pegawai Penerangan
mufidah.hakim@information.gov.bn

Dayang Fa'ezah Hayati binti Haji Abdul Rahman

Kerani

faezah.rahman@information.gov.bn

2383400 ext 403 / 404

Assanieza binti Haji Hashim - 00321460 - Kerani.jpg


Dayang Assanieza binti Haji Hashim

Kerani

Assanieza.hashim@information.gov.bn

2383400 ext 403 / 404

Halimatusadiah.JPG

Dayang Halimatusa’diah binti Haji Tangah

Kerani

halimatusadiah.Tangah@information.gov.bn

2383400 ext 403 / 404

Zuriana.JPG

Dayang Zuriana @ Yanti binti Haji Mohammad

Kerani

zuriana.mohammad@information.gov.bn

2383400

Dayang Mas’ayu binti Perwira Asgar Haji Abdullah

Pembantu Pejabat

masayu.abdullah@information.gov.bn

2383400 ext 403 / 404