Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Penyelidikan dan Perkembangan

UNIT PENYELIDIKAN DAN PERKEMBANGAN

TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB

  • Memantau kemajuan dan perkembangan Penunjuk Prestasi Utama (KPI) para pegawai dan kakitangan Jabatan Penerangan.
  • Berperanan selaku sekretariat dalam menyelaras dan melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Penggerak Prestasi (JEPP).
  • Menyelaras penempatan kerja bagi pegawai dan kakitangan serta mahasiswa/mahasiswi universiti dalam dan luar negara ke Jabatan Penerangan.
  • Merancang, menyelaras, mengendalikan dan mengenalpasti keperluan program latihan samaada kursus (jangka panjang/jangka pendek), seminar, forum, persidangan, symposium dan bengkel.
  • Merancang dan mengurus peruntukan serta perbelanjaan program latihan dalam dan luar negara dari aspek pembangunan diri, penguasaan pengetahuan kemahiran, kreativiti dan inovasi.
  • Mengenalpasti kebolehan pegawai bagi mengisi jawatan kosong secara pemangkuan atau kenaikan pangkat bagi semua peringkat mengikut kesesuaian jabatan.
  • Menyediakan kajian skim perkhidmatan jawatan dan tanggagaji, penyusunan semula struktur organisasi.
  • Menyelaras dan mengaturkan Mesyuarat Tenaga Manusia dan Mesyuarat Pelan Strategik setiap sebulan sekali.

 ALI TERMIZZI.jpg

Ketua Unit

Awang Ali Termizzi bin Haji Ramlli @ Ramli

Pegawai Penerangan

termizzi.ramli@information.gov.bn

 EDDY ISWANDY.jpg

Awang Eddy Iswandy bin Haji Ismail

Penolong Pegawai Penerangan

eddy.ismail@information.gov.bn

 HAJAH NURAMANINA.jpg

Dayang Hajah Nuramanina binti Haij Hassan

Kerani

 

 ASSANIEZA.JPG

Dayang Assanieza binti Haji Hashim

Kerani

Assanieza.hashim@information.gov.bn​​

 MUNIRAH AQILAH.JPG

Dayang Siti Munirah Aqilah binti Awang Nawawi

Kerani

aqilah.nawawi@information.gov.bn

 HALIMATUSADIAH.JPG

Dayang Halimatusa’diah binti Haji Tangah

Kerani

halimatusadiah.Tangah@information.gov.bn

 MAS'AYU.jpg

Dayang Mas’ayu binti Perwira Asgar Haji Abdullah

Pembantu Pejabat

masayu.abdullah@information.gov.bn