Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Hal Ehwal Antarabangsa

BIL

BAHAGIAN/ UNIT/ CAWANGAN / MEJA

UNIT HAL EHWAL ANTARABANGSA

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

1

Menyelaras dan memantau kerjasama penerangan dan media dengan Negara-negara serantau dan antarabangsa seperti AMRI, BIMP-EAGA, OIC dan UNESCO.

2

Berperanan selaku setiausaha bagi Jawatankuasa Kecil Penerangan ASEAN-COCI (Sub-Committee on Information).

3

Merancang, mendayausahakan dan melaksanakan aktiviti-aktiviti dan program-program roadshow ke arah meningkatkan kesedaran dan pengetahuan orang ramai mengenai ASEAN melalui penyampaian taklimat, seminar dan bahan-bahan cetak.

4

Menyelaras program-program kerjasama latihan dan penempatan ASEAN dan antarabangsa.

5

Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau program-program kerjasama bidang penerangan di bawah Memorandum Persafahaman dengan Negara-Negara luar seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.


 

Pegawai dan Kakitangan 

 


Ketua Unit

Awang Abdul Karim bin Hamdan
Pegawai Tugas-tugas Khas TIngkat II
karim.hamdan@information.gov.bn
2383400 Ext 405

hanifrahim.png

Haji Abdul Hanif bin Haji Abd Rahim
Pegawai Luar Penerangan
Hanif.Rahim@information.gov.bn

 


Dayang Nor Ajijah binti Haji Mohammad

Kerani

ajijah.mohammad@information.gov.bn

2383400 Ext 406

Jorrani.JPG

 

Jorrani Binti Hj Zainal 

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

jorrani.zainal@information.gov.bn