Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Hal Ehwal Antarabangsa

BIL

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB (TOR)

UNIT HAL EHWAL ANTARABANGSA

1

Menyelaras dan memantau kerjasama penerangan dan media dengan Negara-negara serantau dan antarabangsa seperti AMRI, BIMP-EAGA, OIC dan UNESCO.

2

Berperanan selaku setiausaha bagi Jawatankuasa Kecil Penerangan ASEAN-COCI (Sub-Committee on Information).

3

Merancang, mendayausahakan dan melaksanakan aktiviti-aktiviti dan program-program roadshow ke arah meningkatkan kesedaran dan pengetahuan orang ramai mengenai ASEAN melalui penyampaian taklimat, seminar dan bahan-bahan cetak.

4

Menyelaras program-program kerjasama latihan dan penempatan ASEAN dan antarabangsa.

5

Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau program-program kerjasama bidang penerangan di bawah Memorandum Persafahaman dengan Negara-Negara luar seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.


JERAYAWARA KENALI ASEAN

Membarigakan serta memberi pendedahan dalam meningkatkan kesedaran kepada penuntut 7,8,9 Sekolah Menengah dalam menanai satu masyarakat ASEAN

KUIZ ASEAN

Merupakan projek di bawah Sub-Committee on Information dan ASEAN-Committee On Culture and Information yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Pemenang (top 3) akan mewakili NBD ke Pertandingan Peringkat Serantau.
Objektif: Sebagai salah satu cara dalam membarigakan maklumat mengenai ASEAN kepada generasi muda atau warga sekolah serta untuk meningkatkan penglibatan remaja dalam kegiatan ASEAN


Pegawai dan Kakitangan 

PSG (Aj) SAADIATUL NUR AQILAH BINTI HAJI JAMAN.jpg

Dayang Saadiatul Nur Aqilah binti Haji Jaman

Pegawai Penerangan

aqilah.jaman@information.gov.bn

dona.jpg

Dayang Dona Azfina binti Ibrahim

Pegawai Luar Penerangan

dona.ibrahim@information.gov.bn

effa.jpg

Dk. Nur Effa Ryina binti Pg. Haji Hamdani

Pembantu Pegawai Luar Penerangan

effa.hamdani@information.gov.bn

faezah.jpg

Dayang Fa'ezah Hayati binti Haji Abdul Rahman

Kerani

faezah.rahman@information.gov.bn