Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Fotografi

BIL

BAHAGIAN/ UNIT/ CAWANGAN / MEJA

UNIT FOTOGRAFI

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

1

Membuat liputan penggambaran dalam dan luar negara mengikut tugasan yang diberikan. ​​

2

Menyimpan gambar-gambar liputan bagi simpanan arkib Jabatan Penerangan. ​​

3

Menyediakan gambar-gambar yang bersesuaian mengikut permohonan. ​​

4

Mengemaskini laman galeri Infofoto dengan gambar-gambar acara terkini peristiwa kebangsaan dan antarabangsa yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Ahli Kerabat Diraja dan Ketua-Ketua Kerajaan. ​​

5

Mengimbas negatif filem bagi simpanan arkib digital Jabatan Penerangan. ​​

 

Pegawai dan Kakitangan

 


Awang Mohammad Azmi bin Awang Damit

Pegawai Foto

azmi.damit@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313


Awang Haji Ariffin bin Mohd. Noor/Morshidi

Penolong Pegawai Foto Tingkat I

ariffin.noor@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313


Awang Masri bin Osman

Penolong Pegawai Foto Tingkat II

masri.osman@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313

AMPUAN MAHMUD.jpg

 

Ampuan Haji Mahmud bin Ampuan Tengah

Penolong Pegawai Foto Tingkat II

mahmud.tengah@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313

 

Awang Hamzah bin Mohidin

Penolong Pegawai Foto Tingkat II

hamzah.mohidin@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313

fotoHatral.jpg
 
Awang Mohammad Hatral Hazmi Bin Awg Abdul Hamid
Penolong Pegawai Foto Tingkat II
hatral.abdhamid@information.gov.bn
2383400

 

Dayang Hajah Marhani binti Haji Abd Rahman

Juruteknik Foto Tingkat I

marhani.rahman@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313

Dayang Ernie Erma binti Haji Salihudin

Juruteknik Foto Tingkat I

erma.salihudin@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313

Zulizzi Info.jpg

Awang Muhammad Zul-Izzi bin Haji Duraman

Jurugambar Tingkat I

zulizzi.duraman@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313

Dayang Hernie Suliana binti Haji Othman

Jurugambar Tingkat I

suliana.othman@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313

 

Awang Mohammad Shahrizal bin Haji Said

 

Jurugambar Tingkat I

shahrizal.said@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313


Dayang Azmah binti Haji Ahad

Jurugambar Tingkat  I

azmah.ahad@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313

Dk Nurhafilah Info.jpg

 

Dayangku Nur Hafilah binti Pengiran Osman

Jurugambar Tingkat  I

hafilah.osman@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313

 

Awang Muhammad Asri bin Haji Awang Abas

Jurugambar Tingkat e I

asri.awgabas@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313

Dayang Arme Suziley Santilah binti Mohd. Eriffin

Juruteknik Foto Tingkat II

arme.eriffin@information.gov.bn

2383400 ext 312 / 313