Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Fotografi

BIL

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB (TOR)

UNIT FOTOGRAFI

1

Membuat liputan penggambaran dalam dan luar negara mengikut tugasan yang diberikan. ​​

2

Menyimpan gambar-gambar liputan bagi simpanan arkib Jabatan Penerangan. ​​

3

Menyediakan gambar-gambar yang bersesuaian mengikut permohonan. ​​

4

Mengemaskini laman galeri Infofoto dengan gambar-gambar acara terkini peristiwa kebangsaan dan antarabangsa yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Ahli Kerabat Diraja dan Ketua-Ketua Kerajaan. ​​

5

Mengimbas negatif filem bagi simpanan arkib digital Jabatan Penerangan. ​​

 

Pegawai dan Kakitangan

Ketua Unit

Awang Mohammad Azmi bin Awang Damit

Pegawai Foto

azmi.damit@information.gov.bn


Awang Haji Ariffin bin Mohammad Noor @ Morshidi

Penolong Pegawai Foto Tingkat I

ariffin.noor@information.gov.bn


Awang Masri bin Osman

Penolong Pegawai Foto Tingkat II

masri.osman@information.gov.bn

AMPUAN MAHMUD.jpg

Ampuan Haji Mahmud bin Ampuan Tengah

Penolong Pegawai Foto Tingkat II

mahmud.tengah@information.gov.bn

Awang Hamzah bin Mohidin

Penolong Pegawai Foto Tingkat II

hamzah.mohidin@information.gov.bn

fotoHatral.jpg
Awang Mohammad Hatral Hazmi Bin Awg Abdul Hamid
Penolong Pegawai Foto Tingkat II
hatral.abdhamid@information.gov.bn

Dayang Hajah Marhani binti Haji Abd Rahman

Juruteknik Foto Tingkat I

marhani.rahman@information.gov.bnZulizzi Info.jpg

Awang Muhammad Zul-Izzi bin Haji Duraman

Jurugambar Tingkat I

zulizzi.duraman@information.gov.bn

Dayang Hernie Suliana binti Haji Othman

Jurugambar Tingkat I

suliana.othman@information.gov.bn

 Awang Mohammad Shahrizal bin Haji Said

 Jurugambar Tingkat I

shahrizal.said@information.gov.bn

Dayang Azmah binti Haji Ahad

Jurugambar Tingkat I

azmah.ahad@information.gov.bn

Dk Nurhafilah Info.jpg

 

Dk. Nur Hafilah binti Pg. Osman

Jurugambar Tingkat I

hafilah.osman@information.gov.bn

Awang Muhammad Asri bin Haji Awang Abas

Jurugambar Tingkat I

asri.awgabas@information.gov.bn


Ak. Mohammad Aminol Adi Azraie bin Pg. Haji Nikman

Jurugambar Tingkat IAwang Alishahrin bin Haji Mumin

Juruteknik Foto Tingkat II