Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMantan Pengarah


Yang Amat Mulia Pengiran Setia Negara Pengiran Haji Mohd Yusuf bin Pengiran Haji Abdul Rahim
Ketua Perkhidmatan Penerangan Brunei (1 April 1952 – 1961)
Pengarah Jabatan Penyiaran dan Penerangan (1961 - September 1964)


 

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Laila Wangsa (Pehin Orang Kaya Shahbandar) Dato Paduka Awang Haji Mohd Salleh bin Haji Masri.
Ketua Pegawai Penerangan, Pejabat Sekretariat Negara


Yang Mulia Awang G. V. de Freitas
Pengarah Jabatan Penyiaran dan Penerangan
(September 1964 - June 1975)

 

 

Yang Mulia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman. (Sekarang dikenali sebagai Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman)
Ketua Pegawai Penerangan, Pejabat Sekretariat Negara
Pengarah Penerangan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
(1983 - November 1985)


Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Badaruddin bin Pengiran Ghani
Pengarah Penerangan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (1 Disember 1985 - 30 Oktober 1989)


Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah. (Sekarang dikenali sebagai Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Paduka Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah)
Pengarah Penerangan, Jabatan Perdana Menteri (1 Mac 1991 – 10 November 1996)


 

Yang Mulia Awang Haji Sumadi bin Sukaimi. (Sekarang dikenali sebagai Yang Mulia Dato Paduka Haji Sumadi bin Sukaimi)
Pengarah Penerangan, Jabatan Perdana Menteri (1 Julai 1997 – 25 Mei 1999)


Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Juned
Pengarah Penerangan, Jabatan Perdana Menteri (25 Mei 1999 - 19 Mac 2000)

 

Yang Mulia Awang Abd Ghani Pg Hj Metusin.
Pengarah Penerangan, Jabatan Perdana Menteri (1 April 2000 - 15 September 2002)


Yang Mulia Awang Haji Bujang bin Haji Masu'ut
Pengarah Penerangan, Jabatan Perdana Menteri (2003 - 2006)


Yang Mulia Awang Haji Mahrub bin Haji Murni
Pengarah Penerangan, Jabatan Perdana Menteri (April 2007 - September 2008)

 

  

Yang Mulia Dr Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong
Pengarah Penerangan, Jabatan Perdana Menteri (Mac 2009 - 2011)